Julkinen talous

Sisällysluettelo

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.4.2020

Verotuksen rakenne

Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

  2015 2016 2017 2018 2019*
  Käypiin hintoihin, milj. €    
Tulo- ja pääomaverot 32 371 32 934 34 404 34 505 35 471
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26 639 27 630 27 000 27 647 28 024
Omaisuusverot 3 017 3 066 3 459 3 349 3 476
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 29 729 31 223 31 887 33 306 33 915
Muut verot 247 262 235 218 234
Yhteensä 92 003 95 115 96 985 99 025 101 120
Veroaste, % suhteessa BKT:hen 43,5 43,7 42,9 42,4 42,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.4.2020

Julkinen kehitysyhteistyö

 Vuosi Nettomaksatukset
  Kahdenvälinen
kehitysyhteistyö
Monenkeskinen
kehitysyhteistyö 
Yhteensä % brutto-
kansantulosta
  Milj. € Milj. € Milj. €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 377,3 283,9 661,3 0,38
2007 426,6 290,2 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 *0,44
2017 527,4 434,0 961,4 *0,43
2018* 400,0 433,7 833,7 0,35

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoministeriö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2020

 

Aihealue: Julkinen talous

Päivitetty 7.1.2021