Julkinen talous

Sisällysluettelo

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.4.2019

Verotuksen rakenne 1)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018*
  Käypiin hintoihin, milj. €
Tuloverot 30 797 31 479 32 371 32 934 34 404 34 505
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 25 632 26 011 26 639 27 641 27 003 27 708
Omaisuusverot 2 599 2 719 3 017 3 066 3 459 3 349
Tavaroista ja palveluista
  maksetut verot
29 430 29 572 29 729 31 223 31 848 33 294
Muut verot 230 246 246 262 235 218
Yhteensä 88 688 90 027 92 002 95 126 96 949 99 074
Veroaste, % suhteessa BKT:hen 43,6 43,8 43,8 44,0 43,3 42,4

* ennakkotieto

1) Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.3.2019

Julkinen kehitysyhteistyö

  Nettomaksatukset
  Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Monenkeskinen kehitysyhteistyö  Yhteensä % brutto-
kansantulosta
  Milj. € Milj. € Milj. €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 377,3 283,9 661,3 0,38
2007 426,6 290,2 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 *0,44
2017 527,4 434,0 961,4 *0,43
2018* 400,0 433,7 833,7 0,35

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoministeriö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2020

 

Aihealue: Julkinen talous

Päivitetty 8.1.2020