Julkinen talous

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2018

Verotuksen rakenne 1)

  2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
  Käypiin hintoihin, milj. €
Tuloverot 29 202 30 797 31 479 32 371 32 934 34 404
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 25 261 25 632 26 011 26 639 27 641 27 068
Omaisuusverot 2 361 2 599 2 719 3 017 3 066 3 459
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 28 186 29 430 29 572 29 729 31 223 31 848
Muut verot 259 230 246 246 262 235
Yhteensä 85 269 88 688 90 027 92 002 95 126 97 014
             
Veroaste, % suhteessa BKT:hen 42,7 43,6 43,8 43,9 44,0 43,3

* ennakkotieto

1) Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2018

Julkinen kehitysyhteistyö

  Nettomaksatukset
  Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Monenkeskinen kehitysyhteistyö  Yhteensä % bruttokansantulosta
  Milj. € Milj. € Milj. €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 *0,55
2016 579,5 376,7 956,2 *0,44
2017* 527,4 434,0 961,4 0,42

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoministeriö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2018

 

Aihealue: Julkinen talous

Päivitetty 31.12.2018