Levnadsförhållanden

Ämnesområdet omfattar statistik över mänskliga relationer, välfärd, livskvalitet, socialt deltagande och trygghet. Innehåller också statistik över olika befolkningsgruppers levnadsförhållanden.

Statistik

Fritidsdeltagande
Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper.
Statistik över levnadsförhållanden
Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland.
Tidsanvändning
Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Statistik över levnadsförhållanden 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
    5.5.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>