Företag

Ämnesområdet omfattar statistik över företagens bokslut, företag och sammanslutningar och statistik över deras arbetsställen samt månadsgrafer över affärsverksamheten.

Statistik

Finländska dotterbolag utomlands
Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse.
Industrins och handelns lagerstatistik
Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren.
Nya och nedlagda företag
Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag.
Omsättningsestimat för storföretag
Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden.
Statistik över företagsstöd
Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd.
Statistik över regional företagsverksamhet
Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område.
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland.
Utländska direktinvesteringar
Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över.
Utländska dotterbolag i Finland
Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Nya och nedlagda företag 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  29.10.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
  30.10.2020
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska)
  18.11.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  30.11.2020
 • Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2020
 • Utländska dotterbolag i Finland 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2020
 • Statistik över regional företagsverksamhet 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  21.12.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, november (på finska, på svenska, på engelska)
  30.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>