Arbetsmarknaden

Omfattar statistik över arbetskraft, deltagande i arbete och sysselsättning samt arbetslöshet. Ämnesområdet täcker också statistiken över lediga arbetsplatser, arbetsolyckor och arbetskonflikter samt statistik som beskriver arbetsförhållanden och förändringar i dem.

Statistik

Arbetsförmedlingsstatistik
Arbets- och näringsministeriet för arbetsförmedlingsstatistik över arbets- och näringsbyråernas kunder, samt: över arbetssökande (mest arbetslösa arbetssökande) som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga arbetsplatser som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och service med vilka man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning.
Arbetskraftsundersökning
Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år.
Olycksfall i arbetet
I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för.
Statistik över arbetskonflikter
Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland.
Undersökning om arbetsförhållanden
Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977.
Undersökning om lediga arbetsplatser
Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Arbetskraftsundersökning 2017, mars och 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  27.4.2017
 • Statistik över arbetskonflikter 2016 (på finska, på svenska)
  28.4.2017
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  17.5.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, april (på finska, på svenska, på engelska)
  24.5.2017
 • Olycksfall i arbetet 2015 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  15.6.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  20.6.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, juni och 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  25.7.2017
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.8.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  22.8.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  26.9.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2016, Familjer och arbete (på finska, på svenska, på engelska)
  10.10.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, september och 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  24.10.2017
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  17.11.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  21.11.2017
 • Olycksfall i arbetet 2015 (på finska, på svenska, på engelska)
  30.11.2017
 • Arbetskraftsundersökning 2017, november (på finska, på svenska, på engelska)
  22.12.2017

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela