Nationalräkenskaper

Ämnesområdet omfattar statistik som bygger på nationalräkenskapssystemet. I Finland sammanställs nationalräkenskaperna enligt det europeiska systemet för nationella räkenskaper (ENS 2010). Statistiken täcker års- och kvartalsräkenskaper samt finansräkenskaper och regionala räkenskaper.

Statistik

Betalningsbalans och utlandsställning
Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden.
Finansräkenskaper
Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin.
Input-output
Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem.
Konjunkturindikator för produktionen
Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå.
Lönsamhetsundersökningar
Kännetecknande för den ekonomiska tillväxten i Finland, särskilt efter andra världskriget, har varit lönsamhetsökningens stora betydelse.
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå.
Nationalräkenskaper, årsvis
Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt.
Regional input-output
Regional input-output innehåller de regionala tillgångs- och användningstabellerna samt input-outputtabeller baserade på dessa.
Regionalräkenskaper
Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar.
Satelliträkenskaper för kultur
Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har.
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna.
Turismräkenskaper
Satellitkontot för turism (Tourism Satellite Account, TSA) är ett statistiksystem där resandets ekonomiska betydelse och verkningar beskrivs mångsidigt och täckande.
Utrikeshandel med varor och tjänster
Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning.
Värdet av hushållsproduktionen
Oavlönat hemarbete – dvs.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Värdet av hushållsproduktionen 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  11.11.2020
 • Betalningsbalans och utlandsställning 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
  13.11.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
  13.11.2020
 • Regionalräkenskaper 2019 (på finska, på svenska)
  25.11.2020
 • Input-output 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  27.11.2020
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  27.11.2020
 • Betalningsbalans och utlandsställning 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  11.12.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  15.12.2020
 • Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2020
 • Finansräkenskaper 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2020
 • Nationalräkenskaper, årsvis 2019 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2020
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2020
 • Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>