Rahoitus ja vakuutus

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta 1)

Vuoden lopussa 2014 2015*
  Milj. € Korko, % Milj. € Korko, %
Yleisön talletukset euroalueelta 144 802 0,33 148 085 0,24
  Yritykset ja asuntoyhteisöt 30 205 0,16 34 873 0,08
  Kotitaloudet 2) 80 812 0,37 81 624 0,30
Lainat euroalueen yleisölle 214 426 1,75 216 571 1,61
  Yritykset ja asuntoyhteisöt 68 373 1,84 72 502 1,63
  Kotitaloudet 2) 118 807 1,89 121 982 1,73
    Asuntolainat 89 762 1,44 91 955 1,24
    Kulutusluotot ja muut lainat 29 045 3,29 30 027

3,22

* ennakkotieto

1) Euromääräinen
2) Ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.2.2016

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat 1)

  Uudet asuntolainat Keskikorko
Milj. € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48

1) Rahalaitosten euromääräiset uudet lainat euroalueen kotitalouksille

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.2.2016

Kotitalouksien rahoitusvarat

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mrd. €
Talletukset 62,9  70,6  71,3  75,4  80,2  80,2  79,8  79,3  80,4 
Vakuutussaamiset 1) 44,1  41,2  39,7  42,5  41,3  44,6  46,8  48,0  49,6 
Noteeratut osakkeet 27,2  14,8  23,0  30,0  21,9  25,1  29,4  29,2  32,1 
Rahasto-osuudet 18,2  9,1  12,8  15,5  12,5  14,9  16,4  18,8  20,3 
Muut osakkeet ja 
osuudet
39,9  38,8  42,8  46,4  46,0  51,6  62,8  65,9  67,9 
Muut 11,8  11,6  13,3  14,7  15,3  17,3  19,5  23,2  24,8 
Yhteensä 204,2  186,1  202,9  224,5  217,3  233,7  254,6  264,4  275,1 

1) Sisältää yksilölliseen eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, vakuutuslaitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot sekä kotitalouksien osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta.

Lähde: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2016

Markkinakorkoja

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euriborkorkoja %
1 kk 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131 -0,072
3 kk 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209 -0,020
12 kk 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475 0,167
Valtion obligaatioiden 
korkoja
%
5 vuotta 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51 0,10
10 vuotta 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44 0,73

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.2.2016

Kotimaisten luottolaitosten tilivuoden voitto

  Liikepankit
 
Osuuspankit
 
Säästöpankit
 
Muut kotimaiset 
luottolaitokset
Yhteensä
 
Milj. €
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423
2015 1 590 671 54 218 2 533

Lähde: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2016

 

OMX osakeindeksit (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki Vuosimuutos, % OMX Helsinki Cap Vuosimuutos, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2
2015 8 488 12,9 5 504 13,5

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.2.2016

 

Aihealue: Rahoitus ja vakuutus

Jaa