Rahoitus ja vakuutus

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta 1)

Vuoden lopussa 2014 2015 2016*
  Milj. € Korko, % Milj. € Korko, % Milj. € Korko, %
Yleisön talletukset
euroalueelta
144 802 0,33 148 085 0,24 149 475 0,13

  Yritykset ja asunto-

  yhteisöt

30 205 0,16 34 873 0,08 33 518 0,05
  Kotitaloudet 2) 80 812 0,37 81 624 0,30 85 092 0,18

Lainat euroalueen

yleisölle

214 426 1,75 216 571 1,61 219 388 1,46

  Yritykset ja asunto-

  yhteisöt

68 373 1,84 72 503 1,63 76 026 1,47
  Kotitaloudet 2) 118 807 1,89 121 981 1,73 124 931 1,56
    Asuntolainat 89 762 1,44 91 955 1,24 94 056 1,07
    Kulutusluotot ja muut
    lainat
29 045 3,29 30 026 3,22 30 874 3,04

* ennakkotieto
1) Euromääräinen
2) Ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2017

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat 1)

  Uudet asuntolainat Keskikorko
  Milj. € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48
2016 17 750 1,20

1) Rahalaitosten euromääräiset uudet lainat euroalueen kotitalouksille

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2017

Kotitalouksien rahoitusvarat

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Mrd. €
Talletukset 79,4 85,0 85,4 85,3 85,4 87,4 91,6
Vakuutussaamiset 1) 42,7 41,5 45,7 49,6 54,8 59,1 60,7
Noteeratut osakkeet 30,0 21,9 25,1 29,4 29,2 31,8 35,6
Rahasto-osuudet 15,5 12,5 14,9 16,4 18,9 20,2 21,8
Muut osakkeet ja osuudet 46,4 46,0 51,6 62,8 69,3 72,3 75,5
Muut 10,7 10,5 11,8 11,5 11,3 9,7 9,3
Yhteensä 224,8 217,5 234,6 255,1 268,9 280,5 294,5

1) Sisältää yksilölliseen eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, vakuutuslaitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot sekä kotitalouksien osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta

Lähde: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2017

Markkinakorkoja

  Euriborkorkoja, % Valtion obligaatioiden korkoja, %
  1 kk 3 kk 12 kk 5 vuotta 10 vuotta
2007 4,080 4,277 4,449 4,18 4,29
2008 4,276 4,644 4,826 3,88 4,30
2009 0,888 1,218 1,610 2,70 3,74
2010 0,570 0,813 1,352 1,78 3,00
2011 1,178 1,393 2,009 2,08 3,00
2012 0,325 0,571 1,108 0,87 1,89
2013 0,130 0,221 0,536 0,81 1,86
2014 0,131 0,209 0,475 0,51 1,44
2015 -0,072 -0,020 0,167 0,10 0,73
2016 -0,338 -0,264 -0,034 -0,35 0,36

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2017

Kotimaisten luottolaitosten tilivuoden voitto

  Liikepankit Osuuspankit Säästöpankit Muut kotimaiset luottolaitokset Yhteensä
  Milj. €        
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423
2015 1 590 671 54 218 2 533
2016 1 597 448 67 224 2 336

Lähde: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2017

 

OMX osakeindeksit (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki Vuosimuutos, % OMX Helsinki Cap Vuosimuutos, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2
2015 8 488 12,9 5 504 13,5
2016 8 190 -3,5 5 474 -0,5

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2017

 

Aihealue: Rahoitus ja vakuutus

Päivitetty 4.1.2018