Befolkning

Befolkningsstruktur

  Enhet 1900 1950 1990 2000 2010 2015
  31.12
Folkmängd    
Totalt 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 487
Män 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 701
Kvinnor 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 786
Ålder              
 0–14 år % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,3
15–64 år % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 63,2
65– år % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 20,5
Språk 1)              
Finska % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 88,7
Svenska % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,3
Samiska % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ryska % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,3
Övriga % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 4,7
Civilstånd              
Ogifta % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 48,0
  Män % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 51,9
  Kvinnor % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 44,3
Gifta 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 36,6
  Män % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 37,1
  Kvinnor % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 36,0
Frånskilda och änkor/änklingar 2) % 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,4
  Män % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 11,0
  Kvinnor % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,7
Trossamfund              
Ev.luth. kyrkan % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 73,0
Ortod. kyrkosamfundet % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6
Befolkningsregister eller okänd % - 2,8 10,2 12,7 19,2 24,3

1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2010 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2016

Befolkningsprognos

  Enhet 2020 2030 2040 2050 2060
Folkmängd 1 000 5 595 5 769 5 861 5 914 5 979
  0–14 % 16,2 15,3 14,8 14,6 14,3
15–64 % 61,2 59,1 58,9 58,1 56,9
65– % 22,6 25,6 26,3 27,3 28,8

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsprognos

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2016

Befolkningens ålderstruktur 31.12.2015

Ålder Totalt Män Kvinnor
  0–  4 294 378 150 579 143 799
  5–  9 307 718 157 405 150 313
10–14 293 927 150 064 143 863
15–19 301 171 154 051 147 120
20–24 339 216 173 332 165 884
25–29 342 528 175 568 166 960
30–34 356 932 183 915 173 017
35–39 345 816 177 811 168 005
40–44 317 879 162 832 155 047
45–49 350 369 177 270 173 099
50–54 374 501 188 139 186 362
55–59 368 110 182 452 185 658
60–64 371 660 181 417 190 243
65–69 381 263 183 252 198 011
70–74 261 165 121 120 140 045
75–79 197 194 84 974 112 220
80–84 144 235 56 388 87 847
85–89 93 704 30 175 63 529
90–94 37 406 9 248 28 158
95–99 7 377 1 386 5 991
100– 759 112 647
Totalt 5 487 308 2 701 490 2 785 818

År 2015 var medelåldern för män 40,9 och för kvinnor 43,6 år.
Det fanns 759 personer som fyllt 100 år, av vilka 112 var män och 647 kvinnor.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2016

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2015 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 55 472 10,1
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 52 492 9,6
Födelseöverskott 7 403 1,4 10 093 1,9 2 980 0,5
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 *26 363 *4,8
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 *14 464 *2,6
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 *11 899 *2,2
Folkökning 9 813 1,9 23 849 4,4 15 555 2,8
Ingångna äktenskap 26 150 5,1 29 952 5,6 24 708 4,5
Registrerade partnerskap 322 0,1 318 0,1
Äktenskapsskillnader 13 913 2,7 13 619 2,5 13 939 2,5
Skilsmässor i registrerade partnerskap 64 0,0 133 0,0
Förväntad återstående livslängd vid 0 års ålder
Män 74,1   76,7   *78,5  
Kvinnor 81,0   83,2   *84,1  

* preliminär uppgift

1) Av medelfolkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.4.2016

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

Landskap Landareal Folkmängd Förändring, % BNP 2) BNP/invånare
km2 mn € Hela landet = 100
1.1.2016 31.12.2015 1) 2015 1) *2013 *2013
Fasta Finland: 302 347 5 458 325 0,3 201 341 100
Nyland 9 097 1 620 261 1,1 77 496 132
Egentliga Finland 10 663 474 323 0,3 15 900 91
Satakunta 7 819 222 957 -0,5 7 678 92
Egentliga Tavastland 5 198 174 710 -0,4 5 558 85
Birkaland 12 585 506 114 0,5 17 384 94
Päijänne-Tavastland 5 124 201 615 -0,2 6 057 80
Kymmenedalen 5 149 178 688 -0,7 5 818 86
Södra Karelen 5 328 131 155 -0,5 4 689 95
Södra Savolax 14 257 150 305 -0,8 4 327 76
Norra Savolax 16 768 248 129 -0,1 7 562 82
Norra Karelen 17 761 164 755 -0,3 4 775 77
Mellersta Finland 16 703 275 780 0,2 8 186 80
Södra Österbotten 13 444 192 586 -0,4 5 848 81
Österbotten 7 752 181 679 0,3 6 810 102
Mellersta Österbotten 5 019 69 032 0,3 2 252 88
Norra Österbotten 36 812 410 054 0,4 12 872 86
Kajanaland 20 197 75 324 -1,0 2 069 69
Lappland 92 667 180 858 -0,5 6 060 89
Åland 1 553 28 983 0,2 1 338 126
Hela landet 303 900 5 487 308 0,3 202 743 100

*  preliminär uppgift

1) Enligt områdesindelningen 1.1.2016
2) Bruttonationalprodukt till marknadspris. Enligt områdesindelningen 1.1.2015.

Källor: Statistikcentralen, nationalräkenskaper

Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Lantmäteriverket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2016

De största kommunerna

  Folkmängd Förändring, %
  31.12.2015 1) 2015 1)
Helsingfors 628 208 1,2
Esbo 269 802 1,6
Tammerfors 225 118 0,9
Vanda 214 605 1,8
Uleåborg 198 525 1,1
Åbo 185 908 1,1
Jyväskylä 137 368 1,2
Lahtis 118 743 0,1
Kuopio 112 117 0,7
Kouvola 85 855 -0,7
Björneborg 85 363 -0,1
Joensuu 75 514 0,6
Villmanstrand 72 875 0,1
Tavastehus 68 011 0,1
Vasa 67 619 1,0
Rovaniemi 61 838 0,5
Seinäjoki 61 530 1,1
S:t Michel 54 665 0,1
Kotka 54 319 -0,4
Salo 53 890 -0,6

1) Enligt områdesindelningen 1.1.2016

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2016

Förväntad livslängd för nyfödda

  År  
  Pojkar Flickor
1970 65,9 73,7
1980 69,2 77,8
1990 70,9 78,9
2000 74,1 81,0
2010 76,7 83,2
2011 77,2 83,5
2012 77,5 83,4
2013 77,8 83,8
2014 78,2 83,9
2015 78,5 84,1

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 2.12.2016

Familjer 2015

  Alla familjer Familjer med
0–17-åriga barn
Familjer med
0–6-åriga barn
Personer/familj
Familjer 1 475 335 571 470 287 300 2,8
Förändring 2014/2015, % 0,1 -0,4 -0,6  
Familjetyp        
Äkta par utan barn 528 539 . . 2,0
Äkta par med barn 424 185 339 342 172 079 4,0
Sambor utan barn 215 620 . . 2,0
Sambor med barn 122 657 110 891 70 863 3,7
Mor och barn 150 274 103 972 40 815 2,5
Far och barn 31 452 16 661 3 097 2,3
Registrerat par, män 1) 1 023 8 3 2,0
Registrerat par,
  kvinnor 1)
1 585 596 443 2,6

1) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.1.2016

Familjer och barnfamiljer efter antalet barn i familjen 2015

  Antalet under 18-åriga barn i familjen
  1 2 3 4– Totalt
Barn i familjerna 245 871 441 220 227 532 138 821 1 053 444
% 23,3 41,9 21,6 13,2 100
Barnfamiljer 245 871 220 610 75 844 29 145 571 470
% 43,0 38,6 13,3 5,1 100

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.1.2016

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2014 % Årsförändring, % 2015 % Årsförändring, %
Estland 48 354 22,0 8,0 50 367 21,9 4,2
Ryssland 30 619 13,9 -0,4 30 813 13,4 0,6
Sverige 8 288 3,8 -1,1 8 174 3,6 -1,4
Kina 7 559 3,4 6,2 8 042 3,5 6,4
Somalia 7 381 3,4 -1,1 7 261 3,2 -1,6
Thailand 6 864 3,1 5,9 7 229 3,1 5,3
Irak 6 795 3,1 7,0 7 073 3,1 4,1
Indien 4 728 2,2 8,1 4 992 2,2 5,6
Turkiet 4 508 2,1 2,5 4 595 2,0 1,9
Vietnam 3 993 1,8 11,1 4 552 2,0 14,0
Storbritannien 4 280 1,9 5,7 4 427 1,9 3,4
Tyskland 4 044 1,8 1,8 4 112 1,8 1,7
Polen 3 684 1,7 11,0 3 959 1,7 7,5
Afghanistan 3 527 1,6 10,1 3 741 1,6 6,1
F.d. Serbien och Montenegro 3 360 1,5 6,5 3 535 1,5 5,2
Övriga 71 691 32,6 8,4 76 893 33,5 7,3
Totalt 219 675 100 5,9 229 765 100 4,6

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2016

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ryssland 1 925 1 652 2 477 2 103 2 317 1 728
Somalia 131 96 609 814 834 955
Irak 78 106 457 521 405 560
Estland 243 302 521 436 382 420
Afghanistan 108 100 510 479 251 242
Turkiet 132 166 278 271 257 229
Nigeria 7 18 75 87 111 179
Sverige 104 196 190 146 186 165
Thailand 41 50 75 104 125 150
Vietnam 54 82 150 150 114 146
Ukraine 92 95 148 157 141 145
Iran 137 145 451 341 219 140
Indien 73 76 117 99 152 137
Pakistan 26 50 91 105 121 135
Dem. Rep. Kongo 25 20 100 122 150 131
Övriga 1 158 1 404 2 838 2 995 2 495 2 459
Totalt 4 334 4 558 9 087 8 930 8 260 7 921

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.6.2016

Befolkning efter språk

  2012 2013 2014 2015
Finska 4 866 848 4 869 362 4 868 751 4 865 628
Svenska 290 977 290 910 290 747 290 161
Samiska 1 900 1 930 1 949 1 957
Övriga språk:
Ryska 62 554 66 379 69 614 72 436
Estniska 38 364 42 936 46 195 48 087
Somaliska 14 769 15 789 16 721 17 871
Engelska 14 666 15 570 16 732 17 784
Arabiska 12 042 13 170 14 825 16 713
Kurdiska 9 280 10 075 10 731 11 271
Kinesiska 8 820 9 496 10 110 10 722
Albanska 7 760 8 214 8 754 9 233
Persiska 6 422 7 281 8 103 8 745
Thai 6 926 7 513 8 038 8 582
Vietnamesiska 6 549 6 991 7 532 8 273
Turkiska 6 097 6 441 6 766 7 082
Spanska 5 470 6 022 6 583 7 025
Tyska 5 792 5 902 6 059 6 168
Övriga 61 438 67 289 73 543 79 570
Totalt 5 426 674 5 451 270 5 471 753 5 487 308

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2016

Asylsökande och flyktingar

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Asylsökande 4 018 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476
Asylbeslut 1)
  Asyl beviljad 181 169 553 556 501 1 112
  Uppehållstillstånd beviljat 2) 1 603 1 102 1 048 1 271 845 767
  Avslag 3 428 1 890 1 738 1 903 2 050 1 307
Familjeåterförening
  Positiva beslut 3) 423 l       495 611 875 1 094 986
  Avslag 3) 596 l    1 004 1 030 1 692 1 035 406
Kvot 750 750 750 750 1 050 1 050
Mottagna flyktingar 4) 5) 3 207 1 724 1 431 1 782 2 204 1 815

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Under år 2010 kan ett och samma beslut gälla flera personer, fr.o.m. år 2011 bara en person
4) Kvotflyktingar, asylsökande som fått positivt beslut och flyktingar som tagits emot inom
    programmet för förenande av familjer
5) Exkl. flyktingar som flyttat självständigt från mottagningscentralerna till kommunerna

Källor: Arbets- och näringsministeriet

Migrationsverket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.6.2016

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 11.1.2017

Dela