Befolkning

Befolkningsstruktur 31.12

Folkmängd Enhet 1900 1950 1990 2000 2010 2017
Totalt 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 513
Män 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 719
Kvinnor 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 794
Ålder              
 0–14 år % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,2
15–64 år % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 62,5
65– år % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 21,4
Språk 1)              
Finska % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 87,9
Svenska % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,2
Samiska % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ryska % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,4
Övriga % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 5,4
Civilstånd              
Ogifta % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 48,4
  Män % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 52,2
  Kvinnor % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 44,6
Gifta 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 36,1
  Män % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 36,6
  Kvinnor % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 35,7
Frånskilda och änkor/
änklingar 2)
% 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,5
  Män % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 11,2
  Kvinnor % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,7
Trossamfund              
Finlands evangelisk-lutherska
kyrka
% 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 70,9
Ortodoxa kyrkor % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6
Befolkningsregister eller okänd % - 2,8 10,2 12,7 19,2 26,3

1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2010 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

Befolkningsprognos

  Enhet 2020 2030 2040 2050 2060
Folkmängd 1 000 5 595 5 769 5 861 5 914 5 979
  0–14 % 16,2 15,3 14,8 14,6 14,3
15–64 % 61,2 59,1 58,9 58,1 56,9
65– % 22,6 25,6 26,3 27,3 28,8

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsprognos

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2016

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2017

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.8.2018

Befolkningens ålderstruktur 31.12

Ålder Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
  1917 1917 1917 2017 2017 2017
  0–  4 361 200  183 700 177 500 278 510  142 459 136 051
  5–  9 372 300  189 100 183 200 310 064  158 343 151 721
10–14 348 300  175 800 172 500 301 850  154 230 147 620
15–19 314 000  159 100 154 900 296 055  152 215 143 840
20–24 261 800  131 700 130 100 327 752  168 014 159 738
25–29 232 800  114 800 118 000 354 325  182 223 172 102
30–34 219 500  107 300 112 200 352 269  181 676 170 593
35–39 190 400  92 300 98 100 350 498  180 761 169 737
40–44 174 400  84 900 89 500 332 814  170 871 161 943
45–49 145 100  70 300 74 800 327 889  166 331 161 558
50–54 122 900  58 400 64 500 369 756  185 887 183 869
55–59 114 000  52 800 61 200 364 798  181 216 183 582
60–64 94 700  43 100 51 600 367 232  179 220 188 012
65–69 77 800  34 100 43 700 370 001  178 082 191 919
70–74 54 100  23 000 31 100 307 517  143 498 164 019
75–79 32 700  13 400 19 300 207 063  90 458 116 605
80–84 13 400  5 200 8 200 148 572  59 117 89 455
85–89 4 200  1 500 2 700 96 791  32 397 64 394
90–94 700  200 500 40 012  10 445 29 567
95–99 - - - 8 508  1 557 6 951
100–     - - - 854  131 723
Totalt 3 134 300 1 540 700 1 593 600 5 513 130  2 719 131 2 793 999

År 2017 var medelåldern för män 41,3 och för kvinnor 44,0 år.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2017 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 50 321 9,1
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 53 722 9,8
Födelseöverskott 7 403 1,4 10 093 1,9 -3 401 -0,6
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 *30 217 *5,5
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 *13 231 *2,4
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 *16 986 *3,1
Folkökning 9 813 1,9 23 849 4,4 9 833 1,8
Ingångna äktenskap            
   Tvåkönade par 27 749 5,4 31 925 6,0 25 988 4,7
   Enkönade par . . . . . . . . 554 0,1
Registrerade partnerskap . . . . 322 0,1 36 0,0
Äktenskapsskillnader            
   Tvåkönade par 14 096 2,7 13 807 2,6 13 483 2,4
   Enkönade par . . . . . . . . 2 0,0
Skilsmässor i registrerade
partnerskap
. . . . 64 0,0 131 0,0

* preliminär uppgift

1) Av medelfolkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.6.2018

Befolkning efter härkomst, födelseland och språk 2017

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppdaterad: 9.8.2018

Befolkning efter språk

Modersmål 2014 2015 2016 2017
Finska 4 868 751 4 865 628 4 857 795 4 848 761
Svenska 290 747 290 161 289 540 289 052
Samiska 1 949 1 957 1 969 1 992
Övriga språk:        
Ryska 69 614 72 436 75 444 77 177
Estniska 46 195 48 087 49 241 49 590
Arabiska 14 825 16 713 21 783 26 467
Somaliska 16 721 17 871 19 059 20 007
Engelska 16 732 17 784 18 758 19 626
Kurdiska 10 731 11 271 12 226 13 327
Persiska, farsi 8 103 8 745 10 882 12 090
Kinesiska 10 110 10 722 11 334 11 825
Albanska 8 754 9 233 9 791 10 391
Vietnamesiska 7 532 8 273 9 248 9 872
Thai 8 038 8 582 9 047 9 403
Spanska 6 583 7 025 7 449 7 770
Turkiska 6 766 7 082 7 403 7 739
Tyska 6 059 6 168 6 256 6 183
Polska 4 459 4 794 5 081 5 274
Övriga 69 084 74 776 80 991 86 584
Totalt 5 471 753 5 487 308 5 503 297 5 513 130

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2016 % Års-
förändring, %
2017 % Års-
förändring, %
Estland 51 499 21,1 2,2 51 539 20,7 0,1
Ryssland 30 970 12,7 0,5 29 183 11,7 -5,8
Irak 9 813 4,0 38,7 11 729 4,7 19,5
Kina 8 480 3,5 5,4 8 742 3,5 3,1
Sverige 8 040 3,3 -1,6 8 018 3,2 -0,3
Thailand 7 487 3,1 3,6 7 533 3,0 0,6
Somalia 7 018 2,9 -3,3 6 677 2,7 -4,9
Afghanistan 5 294 2,2 41,5 5 792 2,3 9,4
Vietnam 5 253 2,2 15,4 5 603 2,2 6,7
Syrien 3 355 1,4 106,5 5 290 2,1 57,7
Indien 5 016 2,1 0,5 5 159 2,1 2,9
Turkiet 4 654 1,9 1,3 4 660 1,9 0,1
Storbritannien 4 562 1,9 3,0 4 518 1,8 -1,0
Polen 4 192 1,7 5,9 4 284 1,7 2,2
Ukraine 3 761 1,5 10,9 4 033 1,6 7,2
Övriga 84 245 34,6 5,9 86 692 34,8 2,9
Totalt 243 639 100 6,0 249 452 100 2,4

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ryssland 2 477 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758
Somalia 609 814 834 955 1 066 957
Irak 457 521 405 560 534 742
Estland 521 436 382 420 459 705
Afghanistan 510 479 251 242 376 469
Turkiet 278 271 257 229 264 313
Iran 451 341 219 140 222 309
Nigeria 75 87 111 179 175 283
Ukraine 148 157 141 145 163 281
Thailand 75 104 125 150 193 261
Vietnam 150 150 114 146 225 249
Indien 117 99 152 137 193 245
Pakistan 91 105 121 135 143 228
Dem. Rep. Kongo 100 122 150 131 150 223
Sverige 190 146 186 165 206 212
Övriga 2 838 2 995 2 495 2 459 2 978 3 984
Totalt 9 087 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.6.2018

Asylsökande och flyktingkvot

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asylsökande 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046
Asylbeslut 1)
  Asyl beviljad 169 553 556 501 1 112 4 586 2 528
  Uppehållstillstånd
   beviljat 2)
1 102 1 048 1 271 845 767 3 159 1 256
  Avslag 1 890 1 738 1 903 2 050   l    1 307 14 282 3 996
Familjeåterförening
  Positiva beslut 495 611 875 1 094 986 1 179 2 080
  Avslag 1 004 1 030 1 692 1 035 406 283 619
Flyktingkvot  750 750 750 1 050 1 050 750 750

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
Källa: Migrationsverket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.4.2018

Förväntad livslängd för nyfödda

  År  
  Pojkar Flickor
1970 65,9 73,7
1980 69,2 77,8
1990 70,9 78,9
2000 74,1 81,0
2010 76,7 83,2
2011 77,2 83,5
2012 77,5 83,4
2013 77,8 83,8
2014 78,2 83,9
2015 78,5 84,1
2016 78,4 84,1
2017* 78,7 84,2

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.6.2018

Familjer 2017

  Alla familjer Familjer med
0–17-åriga
barn
Familjer med
0–6-åriga
barn
Personer/
familj
Totalt 1 471 500 566 242 279 535 2,8
Äkta par utan barn        
   Tvåkönade par 530 404 . . 2,0
   Enkönade par 1) 2 282 . . 2,0
Äkta par med barn        
   Tvåkönade par 412 102 329 864 163 152 4,0
   Enkönade par 2) 758 733 525 3,6
Sambor, tvåkönade par        
   Utan barn 217 644 . . 2,0
   Med barn 123 234 111 065 70 770 3,7
Mor och barn 152 460 106 939 41 798 2,5
Far och barn 32 616 17 641 3 290 2,3

1) Inkl. registrerade par 

2) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 25.6.2018

Barnfamiljer och antal barn 2017

0–17-åriga barn Barnfamiljer % Antal barn %
Totalt 566 242 100 1 046 336 100
1 barn 241 709 42,7 241 709 23,1
2 barn 220 116 38,9 440 232 42,1
3 barn 75 326 13,3 225 978 21,6
4– barn 29 091 5,1 138 417 13,2

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.6.2018

Folkmängd efter landskap

Landskap 1) Folkmängd Årsförändring, %
  31.12.2017 2017
Nyland 1 655 624 1,1
Egentliga Finland 477 677 0,4
Satakunta 220 398 -0,6
Egentliga Tavastland 172 720 -0,6
Birkaland 512 081 0,5
Päijänne-Tavastland 201 228 -0,2
Kymmenedalen 175 511 -1,2
Södra Karelen 129 865 -0,5
Södra Savolax 147 194 -1,2
Norra Savolax 246 653 -0,5
Norra Karelen 162 986 -0,7
Mellersta Finland 276 031 -0,1
Södra Österbotten 190 910 -0,5
Österbotten 180 945 -0,3
Mellersta Österbotten 68 780 -0,4
Norra Österbotten 411 856 0,2
Kajanaland 73 959 -1,1
Lappland 179 223 -0,5
Åland 29 489 0,9
Hela landet 5 513 130 0,2

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2018

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.4.2018

Folkmängden i de största kommunerna

  Folkmängd Årsförändring, %
31.12.2017 1) 2017 1)
1. Helsingfors 643 272 1,3
2. Esbo 279 044 1,6
3. Tammerfors 231 853 1,6
4. Vanda 223 027 1,7
5. Uleåborg 201 810 0,6
6. Åbo 189 669 1,1
7. Jyväskylä 140 188 1,0
8. Lahtis 119 573 0,1
9. Kuopio 118 209 0,4
10. Björneborg 84 587 -0,6
11. Kouvola 84 196 -1,3
12. Joensuu 76 067 0,3
13. Villmanstrand 72 909 0,1
14. Tavastehus 67 662 -0,3
15. Vasa 67 392 -0,3
16. Seinäjoki 62 676 1,0
17. Rovaniemi 62 420 0,3
18. S:t Michel 54 261 -0,5
19. Kotka 53 539 -1,2
20. Salo 52 984 -1,0
21. Borgå 50 159 0,0
22. Karleby 47 723 0,0
23. Lojo 46 785 -0,8
24. Hyvinge 46 739 0,3
25. Träskända 42 572 2,5
26. Nurmijärvi 42 159 0,4
27. Raumo 39 620 0,0
28. Kyrkslätt 39 170 0,4
29. Tusby 38 646 0,2
30. Kajana 37 239 -0,8
31. Kervo 35 554 0,1
32. Nyslott 34 664 -1,6

1) Kommuner totalt 311. Områdesindelningen enligt 1.1.2018.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 19.9.2018