Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.8.2014

Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5 procent under januari-juni 2014

Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5 procent under januari-juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 3,4 procent medan statsandelarna minskade med 0,9 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader minskade med 0,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro

  Kommuner Samkommuner
Totalt Förändring, % Totalt Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 4 594 5,1 6 108 0,9
Försäljningsintäkter 1 812 6,4 5 670 1,0
Verksamhetskostnader totalt 18 820 1,5 5 648 -0,9
Löneutgifter 6 907 -0,0 2 750 -1,9
Köp av tjänster 8 411 1,7 1 969 1,6

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari-juni med 1,5 procent och verksamhetsintäkter med 5,1 procent från motsvarande period året innan. Den största posten av verksamhetskostnaderna, köp av tjänster, steg med 1,7 procent. Löneutgifterna höll samma nivå som året innan. Understödsutgifterna ökade med 3,5 procent och utgifterna för material, förnödenheter och varor minskade med 3,9 procent. Den största posten av verksamhetens intäkter, försäljningsintäkterna, steg med 6,4 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade med 9,0 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 1,0 miljarder euro för investeringar, vilket var 5,1 procent mer än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av kvartalet 13,1 miljarder euro. Detta var en ökning från utgången av föregående kvartal med 0,5 procent.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, minskade med 0,9 procent jämfört med året innan. Löneutgifterna, som utgjorde samkommunernas största utgiftspost, minskade med 1,9 procent. Lånestocken, exkl. affärsverk, sjönk med 0,7 procent från föregående kvartal och uppgick till 3,0 miljarder euro i slutet av juni. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen ökade med 4,1 procent.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras under maj–juni.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.08.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/02/kkt_2014_02_2014-08-29_tie_001_sv.html