Byggande

Innehåller statistik över färdigställda ny- och reparationsbyggen, byggnadskostnadsindex, byggarnas arbetstimmar samt byggföretagens ekonomi, verksamhet och strukturer.

Statistik

Byggnads- och bostadsproduktion
Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen.
Omsättningsindex för byggverksamhet
Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning.
Reparationsbyggande
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
  12.11.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
  24.11.2020
 • Reparationsbyggande 2019, Byggföretagens reparationsbyggande (på finska, på svenska, på engelska)
  10.12.2020
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  15.12.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  22.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>