Transport och turism

Transportstatistiken beskriver registrerade fordon, landsvägs- och järnvägsnätverk och -trafik, varutransporter inom vägtrafiken, inrikes- och utrikessjötrafik, lufttrafik samt trafikolyckor. Statistiken över turism beskriver övernattningar vid inkvarteringsanläggningar, inrikes- och utrikesresor och turismen till Finland.

Statistik

Finlands järnvägsstatistik
Järnvägsstatistiken (FOS) beskriver järnvägarnas tillstånd i form av tidsserier och enligt banavsnitt.
Finländarnas resor
Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest.
Första registreringar av motorfordon
Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland.
Handelsflottan
Statistiken över handelsflottan innehåller uppgifter om de fartyg som registrerats i Finland vad beträffar antal, brutto- och nettodräktighet och dödvikt (dwt).
Inkvarteringsstatistik
Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar.
Inrikes sjötrafik
Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare i kust- och insjöfart till och från hamnar belägna i Finland.
Kanaltrafiken
Statistiken över trafiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikes- och inrikestrafik och över fartygstrafiken i Saima kanal.
Motorfordonsbeståndet
Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland.
Statistik över vägtrafikolyckor
Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna.
Utrikes sjöfart
Statistiken över utrikes sjöfart omfattar gods- och passagerartransporterna sjövägen mellan Finland och utlandet samt de fartyg i utrikesfart som anlöpt finländska hamnar.
Varutransporter inom vägtrafiken
Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Inkvarteringsstatistik 2019, december (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  31.1.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2018 (på finska, på svenska, på engelska)
  5.2.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, januari (på finska, på svenska, på engelska)
  6.2.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, januari (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  18.2.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, januari (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  27.2.2020
 • Motorfordonsbeståndet 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  28.2.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, februari (på finska, på svenska, på engelska)
  5.3.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, februari (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  19.3.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  25.3.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, februari (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  26.3.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, mars (på finska, på svenska, på engelska)
  6.4.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  8.4.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, mars (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  21.4.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  28.4.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, mars (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  29.4.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, april (på finska, på svenska, på engelska)
  7.5.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, april (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  19.5.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, april (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  28.5.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  4.6.2020
 • Finländarnas resor 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  11.6.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, maj (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  16.6.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  17.6.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, maj (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  25.6.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, juni (på finska, på svenska, på engelska)
  6.7.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juni (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  23.7.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, juni (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  30.7.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  6.8.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juli (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  20.8.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, juli (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  27.8.2020
 • Finländarnas resor 2020, vår (1.1-30.4.) (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  3.9.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  4.9.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.9.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, augusti (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  22.9.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, augusti (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  24.9.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
  6.10.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, september (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  22.10.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, september (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  28.10.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  5.11.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, oktober (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  19.11.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, oktober (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  26.11.2020
 • Finländarnas resor 2020, sommar (1.5-31.8.) (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  2.12.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, november (på finska, på svenska, på engelska)
  4.12.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.12.2020
 • Statistik över vägtrafikolyckor 2020, november (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, november (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  23.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>