Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2016

Finländska företag utomlands, nästan 4 900 dotterbolag i 121 länder år 2014

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 4 870 dotterbolag i 121 länder år 2014. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands var totalt knappt 511 000 personer, av vilka något under hälften arbetade i EU-länder och något under en fjärdedel i Asien och Oceanien. Bland enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige, Kina, Ryssland och Indien. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2014

 Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2014

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tie_001_sv.html