Miljö och naturresurser

Innehåll

Geografiska uppgifter

Areal, km2, 1.1.2020
Areal 338 465
  Land 303 933
  Sötvatten 34 532
Havsvatten 52 444
Totalt 390 909
Gränser, km
Sverige 614
Norge 736
Ryssland 1 340
Territorialvattengränsen 1 250
Totalt 3 940
Största längd, km
Hangö–Utsjoki 1 157
Största bredd, km
Närpes–Ilomants 542
Högsta punkt, m
Halditjåkko 1 324
Längsta flod, km
Kemi älv 500
Största sjöar, km2
Saimen 1 393
Päijänne 1 082
Enare träsk 1 082
Ule träsk 912
Pielinen 895
Största öar, km2
a) Havsområden
Fasta Åland 689
Kimitoön 545
b) Insjöar
Soisalo 1 540

Det finns ca 168 000 sjöar med en areal på minst 500 m2, av vilka ca 57 000 har en areal på mer än en hektar.

Antalet öar med en areal på mer än en ar är ca 187 000.

Källor: Lantmäteriverket

Finlands miljöcentral

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.1.2020

Naturskyddsområden och ödemarker 1.1.2020

  Antal Areal, ha Vatten, %
Naturskyddsområden 12 652 2 390 527 17,8
Nationalparker 40 1 003 345 18,0
Naturparker 19 154 150 1,9
Myrskyddsområden 166 474 966 2,5
Lundskyddsområden 46 1 058 1,0
Skyddsområden för gamla skogar 77 8 603 3,1
Statens övriga naturskyddsområden 452 364 769 10,1
Privata naturskyddsområden 11 789 347 870 51,2
Naturskyddsområden på Åland 63 35 766 92,1
Ödemarker 12 1 489 121 7,5

Ytterligare skyddar forsskyddslagen 53 enskilda forsar, flodandelar eller avrinningsområden för byggande av kraftverk. Motsvarande lagar har stiftats för skyddande av Ounasjoki och Kyro älv.

Källor: Miljöministeriet

Forststyrelsen

ÅSUB

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.3.2020

Nationalparker och naturparker 1.1.2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

© Forststyrelsen 2020
© Lantmäteriverket 1/MML/20

Källa: Forststyrelsen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.2.2020

Väderförhållanden

  Medeltemperatur (°C) Antal nederbördsdagar 1)
 Månad Helsingfors Sodankylä  Helsingfors Sodankylä 
   1981–2010 2019  1981–2010 2019  1981–2010 2019  1981–2010 2019
Januari -3,9 -4,6 -13,5 -16,8 12 14 9 8
Februari -4,7 0,4 -12,7 -11,7 8 12 8 11
Mars -1,3 0,4 -7,5 -7,2 8 11 8 13
April 3,9 6,7 -1,3 1,7 7 2 6 3
Maj 10,2 10,3 5,3 5,4 7 9 9 10
Juni 14,6 17,3 11,6 12,5 8 5 10 15
Juli 17,8 17,5 14,5 13,5 8 7 11 7
Augusti 16,3 17,3 11,7 12,3 10 8 10 8
September 11,5 12,2 6,2 7,3 10 13 9 10
Oktober 6,6 6,2 0,1 -2,5 10 13 9 10
November 1,6 2,9 -7,1 -8,5 12 10 10 10
December -2,0 2,6 -11,7 -5,6 11 11 8 15

1) Nederbörd ≥ 1,0 mm

Källa: Meteorologiska institutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.2.2020

Utsläpp i luften

  1990 2000 2010 2016 2017 2018
Växthusgasutsläpp, CO2-ekv., mn t 71,2 70,3 75,7 58,1 55,4 56,4
Koldioxid 1), mn t 52,6 52,8 59,2 42,5 40,1 41,2
Svavel (som SO2), tusen t 250   81 67 40 35 33
Kväveoxider (som NO2), tusen t 298   235 179 128 124 120

1) Utsläpp förorsakade av fossila bränslen och torvbränning

Källa: Statistikcentralen, Växthusgaser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 16.3.2020

Hantering av kommunalt avfall

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Avfallsstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.1.2020

 

Ämnesområde: Miljö och naturresurser

Senast uppdaterad 25.5.2020