Hälsa

Innehåll

Hälso- och sjukvård

  2000 2010 2015 2017 2018
Läkare 15 905 l  20 306 21 980 . . . .
Invånare/läkare 325 l      264 249 . . . .
Tandläkare 4 794 4 699 5 000 . . . .
Sjukhus 389 271 253 *253 . .
Apotek 595 618 615 614 618
  Recept, tusen 37 934 50 364 55 791 61 250 63 300
  Recept, per invånare 7,3 9,4 10,2 11,1 11,4

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

* preliminär uppgift

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2019

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.7.2020

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2016 2017 2018
  Tusen
Hälsocentral          
Besök inom öppenvården 1)  25 131 27 191 I   24 670 25 087 25 127
Läkarbesök 10 350 7 129 I     6 684 6 634 6 442
Övriga 14 780 18 796 I   17 986 18 453 18 685
Specialiserad sjukvård          
Besök inom öppenvården 2) 5 693 7 858 9 770 10 036 10 469
Dagkirurgiska vårdperioder 128 176 177 177 183
Vårdperioder i slutenvården 960 816 779 782 770

1) Exkl. tandvård

2) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2019

Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.4.2020

20–64-åringar som röker dagligen

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2020

Dödsorsaker 2018

Dödsorsak Döda % Män % Kvinnor %
Circulationsorganens sjukdomar 18 827 35 9 547 35 9 280 34
Tumörer 12 902 24 6 883 25 6 019 22
Demens, Alzheimers sjukdom 10 120 19 3 273 12 6 847 25
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 387 4 1 506 6 881 3
Andningsorganens sjukdomar 2 234 4 1 303 5 931 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 683 3 1 269 5 414 2
Matsmältningsorganens sjukdomar  1 205 2 543 2 662 2
Självmord 810 1 618 2 192 1
Övriga dödsorsaker 4 355 8 2 240 8 2 115 8
Totalt 54 523 100 27 182 100 27 341 100

Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2019

 

Ämnesområde: Hälsa

Senast uppdaterad 7.7.2020