Hälsa

Hälso- och sjukvård

  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Läkare 15 905 l  20 306 20 734 21 106 21 404 21 714 21 980
Invånare/läkare 325 l      264 260 257 254 252 249
Tandläkare 4 794 4 699 4 878 4 983 5 069 4 976 5 000
Sjukskötare 59 053 69 817 71 170 72 483 73 664 74 793 77 459
Närvårdare 36 363 87 006 93 946 101 384 108 663 116 815 124 257
Provisorer 1 902 2 473 2 532 2 593 2 647 2 707 2 747
Farmaceuter 5 758 6 588 6 684 6 811 6 908 7 012 7 511

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.4.2016

Dödsorsaker 2016

Dödsorsak Döda totalt % Män % Kvinnor %
Circulationsorganens sjukdomar 19 665 36 9 758 36 9 907 37
Tumörer 12 854 24 6 824 25 6 030 22
Demens, Alzheimers sjukdom 9 175 17 2 960 11 6 215 23
Olyckor (exkl. alkoholförgiftningsolycka) 2 243 4 1 403 5 840 3
Andningsorganens sjukdomar 2 133 4 1 274 5 859 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 730 3 1 333 5 397 1
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 217 2 554 2 663 2
Självmord 787 1 615 2 172 1
Övriga dödsorsaker 4 160 8 2 226 8 1 934 7
Totalt 53 964 100 26 947 100 27 017 100

Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.1.2018

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Hälso- och sjukvårdsändamål 2010 2011 2012 2013 2014 2015
md € (till 2015 års priser)
Specialiserad sjukvård 6,2 6,5 6,6 6,9 6,9 6,9
Primärvård 2) 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,0
Långtidsvård för äldre och personer med funktionsnedsättning 3) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8
Läkemedel och andra medicinska förbrukningsartiklar 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
Privat hälso- och sjukvård ersatt av sjukförsäkringen 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Övrig hälso- och sjukvård 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5
Totalt 18,0 18,6 19,0 19,5 19,6 19,8

1) Exkl. investeringsutgifter. Vid statistikföringen används statistikföringssystemet SHA 2011 som grundar sig på EU-förordning
2) Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och munhälsovård
3) Exkl. långtidsvård inom primärvård och specialiserad sjukvård

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.1.2018

 

Ämnesområde: Hälsa

Senast uppdaterad 4.1.2018