Handel

Innehåll

Volymindex för försäljning inom handeln

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.6.2020

Omsättning inom handeln 1)

  Parti- och provisionshandel 2)  Detaljhandel 2)  Bilhandel 3)  Totalt 
  mn € % mn € % mn € % mn € %
2012 71 161 56 38 467 30 16 889 13 126 517 100
2013 69 842 57 38 567 31 14 627 12 123 035 100
2014 63 935 55 38 010 33 14 901 13 116 846 100
2015 61 468 54 37 471 33 15 178 13 114 117 100
2016 61 747 53 37 355 32 16 487 14 115 589 100
2017 61 993 53 38 188 32 17 439 15 117 620 100
2018 65 340 53 39 371 32 18 160 15 122 870 100

1) Juridiska enheter (FO-nummer)
2) Exkl. motorfordon och motorcyklar
3) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2020

De största import- och exportländerna 2019*

  Import efter
ursprungsland
 
    Export efter
destinationsland
 
  mn € %     mn € %
Tyskland 10 305 15,7   Tyskland 9 470 14,6
Ryssland 8 965 13,7   Sverige 6 669 10,3
Sverige 7 320 11,1   Förenta Staterna 4 803 7,4
Kina 4 897 7,5   Nederländerna 3 939 6,1
Nederländerna 3 373 5,1   Ryssland 3 644 5,6
Förenta Staterna 2 284 3,5   Kina 3 493 5,4
Frankrike 2 153 3,3   Storbritannien 2 697 4,2
Polen 2 022 3,1   Italien 2 353 3,6
Estland 2 021 3,1   Belgien 2 119 3,3
Italien 1 792 2,7   Frankrike 1 923 3,0
Övriga länder 20 525 31,2   Övriga länder 23 821 36,5
Totalt 65 658 100   Totalt 64 932 100

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2020

Import och export efter produktgrupp 1) 2019*

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 11 446 17,4
Produkter av el- och elektronikindustri 9 270 14,1
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 7 982 12,2
Transportmedel 7 490 11,4
Maskiner och apparater 6 151 9,4
Övriga 23 319 35,5
Totalt 65 658 100
Export mn € %
Produkter från kemisk industri 12 419 19,1
Skogsindustriprodukter 12 342 19,0
Metaller och metallvaror 9 925 15,3
Maskiner och apparater 8 644 13,3
Produkter av el- och elektronikindustri 7 465 11,5
Övriga 14 138 21,8
Totalt 64 932 100

1) Produktgrupp CPA 2008

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2020

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 17.6.2020