Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Forsknings- och utvecklingsutgifter

  2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 1) 
  mn €
Företag 3 136 4 855 4 602 4 410 4 047 3 902 3 993
Offentlig sektor 2) 497 692 644 613 543 535 554
Universitetssektor 3) 789 1 425 1 438 1 490 1 481 1 490 1 495
Totalt 4 423 6 971 6 684 6 512 6 071 5 926 6 043
% av BNP 3,2 3,7 3,3 3,2 *2,9 *2,7 4) 2,7
  %
Företag 70,9 69,6 68,9 67,7 66,7 65,8 66,1
Offentlig sektor 2) 11,2 9,9 9,6 9,4 8,9 9,0 9,2
Universitetssektor 3) 17,8 20,4 21,5 22,9 24,4 25,1 24,7
Totalt 100 100 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

1) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler
2) Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn
3) Inkl. universitetssjukhus och yrkeshögskolor
4) Finansministeriets prognos

Källa: Statistikcentralen, Forskning och utveckling

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.11.2017

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  2013 2014 2015 2016 2017
  % av 16–89-åringar    
Internetanvändare 1) 85 86 86 88 88
Använder internet flera gånger om dagen 61 64 67 72 73
Smarttelefon i eget bruk 56 63 69 72 77
Handlat i webbutik 1) 44 48 45 44 52

1) Under de senaste 3 månaderna

Källa: Statistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.3.2018

Företagens 1) elektroniska handel

  Internetförsäljning EDI-försäljning 2) Elektronisk handel totalt
  md € % 3) md € % 3) md € % 3)
2006 14 5,2 26 9,6 40 14,8
2007 17 6,1 29 10,0 46 16,1
2008 18 6,1 33 10,9 51 17,0
2009 15 6,1 29 11,6 44 17,8
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0
2015 17 5,8 47 16,0 64 21,8
2016 18 6,2 42 14,4 60 20,6

1) Exkl. företag med färre än 10 anställda
2) Elektronisk dataöverföringsmetod mellan organisationer EDI (Electronic Data Interchange)
3) % av omsättningen

Källa: Statistikcentralen: Användning av datateknik i företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.12.2017

Apparater och anslutningar i hushållen 1)

  2013 2014 2015 2016 2017
  % av hushållen
Platt-tv 76 81 85 86 87
Full HD TV 41 49 53 58 59
Smart-tv . . 19 24 30 34
Tv-betalkort 26 26 25 22 21
IPTV 12 14 17 20 22
Hemmabio 24 22 22 22 19
Digitalkamera 2) 67 63 60 56 50
Kamerahelikopter . . . . . . 2 2
Dator 90 90 90 91 90
   Bärbar dator 77 78 78 79 79
   Pekdator 22 39 51 56 59
Printer eller skanner 60 60 61 58 60
Mobilt bredband 53 57 67 68 72
Trådlöst nätverk (WLAN) 50 54 62 66 68
Kroppsnära smart enhet . . 5 13 18 22
Trådtelefon (abonnemang) 14 12 9 9 7
Smarttelefon 60 69 76 82 87
GPS-navigator i bilen 31 35 32 32 30

1) Ålder på hushållets urvalsperson 15–74 år
2) Inkl. digital videokamera

Källa: Statistikcentralen: Konsumentbarometern

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.3.2018

 

Ämnesområde: Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Senast uppdaterad 22.3.2018