Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Telekommunikationer

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Apparater och anslutningar i hushållen

Forsknings- och utvecklingsutgifter

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 1) 2015
mn €
Företag 3 136 3 877 4 855 5 047 4 695 4 602 4 410 4 391
Offentlig sektor 2) 497 555 692 684 662 644 613 592
Universitetssektor 3) 789 1 042 1 425 l    1 432 1 475 1 438 1 490 1 484
Totalt 4 423 5 474 6 971 l    7 164 6 832 6 684 6 512 6 466
% av BNP 3,2 3,3 3,7 3,6 3,4 3,3 *3,2 4) 3,1
  %
Företag 70,9 70,8 69,6 70,5 68,7 68,9 67,7 67,9
Offentlig sektor 2) 11,2 10,1 9,9 9,6 9,7 9,6 9,4 9,2
Universitetssektor 3) 17,8 19,0 20,4 20,0 21,6 21,5 22,9 22,9
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
1) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler.
2) Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn.
3) Inkl. universitetscentralsjukhus och yrkeshögskolor.
4) Finansministeriets prognos.
* preliminär uppgift
l  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat suoluk_koul3.xls

Uppdaterad: 18.3.2016

 

Telekommunikationer

  Enhet 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Fasta telefonabonnemang 1 000 1 740 2 670 I    2 849 l    1 250 1 080 890 750 640
Mobiltelefonabonnemang 1 000 23 258 3 729 8 390 8 940 9 320 9 310 9 420
Bredbandsabonnemang 1 000 . . . . 10 3 196 6 329 7 443 8 421 9 298
Fasta telefonabonnemang st./1 000 inv. 363 534 550 l    233 200 164 138 117
Mobiltelefonabonnemang st./1 000 inv. 5 52 720 1 561 1 655 1 717 1 708 1 722
Bredbandsabonnemang st./1 000 inv. . . . . 2 595 1 172 1 372 1 545 1 699
Samtal från lokalt telefonnät mn st. 1 710 2 897  1) 3 515 l    580 484 414 364 298
Samtal från mobiltelefoner mn st. . . . . 2 444 5 136 5 094 5 005 4 700 4 350
Textmeddelanden mn st. . . . . 992 4 003 4 242 4 326 3 882 3 290
1) Delvis uppskattningar.
l  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källor:  KommunikationsverketStatistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat suoluk_liik5.xls

Uppdaterad: 17.12.2015

 

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  2013 2014 2015
% av 16–89-åringar
Internetanvändare 85 86 87
Använder internet flera gånger om dagen 61 64 68
Smarttelefon i eget bruk 56 63 69
Handlat i webbutik under året 44 48 46

Källa: Statistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat suoluk_tied1.xls

Uppdaterad: 13.6.2016

 

Apparater och anslutningar i hushållen 1)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% av hushållen
Bredbilds- eller platt-tv 2) 34 40 48 57 56 63 68 76 81 85
Fullhögupplösnings-tv 
(Full HD)
. . . . . . . . . . 30 35 41 49 53
Tv-betalkort . . . . . . 27 25 25 28 26 26 25
IPTV . . . . . . 3 4 6 9 12 14 17
Hemmabiosystem 20 22 21 . . . . . . 23 24 22 22
Digitalkamera 3) 51 58 64 67 68 71 66 67 63 60
Dator 71 76 79 82 84 87 88 90 90 90
  Bärbar dator 29 37 46 58 64 71 73 77 78 78
  Pekdator . . . . . . . . . . . . 10 22 39 51
Skrivare eller skanner 53 57 57 57 58 58 61 60 60 61
Bredband 55 63 68 72 75 78 78 80 81 . .
  Mobilt bredband . . . . . . 20 29 40 47 53 57 67
  Trådlöst nätverk (WLAN) . . . . . . 31 34 37 44 50 54 62
Internet-mobiltelefon
(WAP/GPRS/3G)
43 48 51 52 55 . . . . . . . . . .
Smarttelefon . . . . . . . . . . 33 46 60 69 76
GPS-navigator i bilen 4 9 14 23 27 30 32 31 35 32
1) Ålder på hushållets referensperson 15–74 år
2) Fr.o.m. år 2010 endast platt-tv
3) Fr.o.m. år 2012 inkl. digital videokamera

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_liik6.xls

Uppdaterad: 18.3.2016


Senast uppdaterad 13.6.2016

Dela