Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Telekommunikationer

Hushållens datatekniska utrustning

Forsknings- och utvecklingsutgifter

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1) 2014
mn €
Företag 3 136 3 284 3 375 3 528 3 684 3 877 4 108 4 513 5 102 4 847 4 855 5 047 4 695 4 602 4 346
Offentlig sektor 2) 497 501 530 515 530 555 574 565 589 657 692 684 662 644 622
Universitetssektor 3) 789 834 926 962 1 040 1 042 1 079 1 165 1 181 1 283 1 425 l    1 432 1 475 1 438 1 412
Totalt 4 423 4 619 4 830 5 005 5 253 5 474 5 761 6 243 6 871 6 787 6 971 l    7 164 6 832 6 684 6 380
% av BNP 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,7 3,7 3,6 *3,4 *3,3 4) 3,1
  %
Företag 70,9 71,1 69,9 70,5 70,1 70,8 71,3 72,3 74,3 71,4 69,6 70,5 68,7 68,9 68,1
Offentlig sektor 2) 11,2 10,8 11,0 10,3 10,1 10,1 10,0 9,0 8,6 9,7 9,9 9,6 9,7 9,6 9,7
Universitetssektor 3) 17,8 18,1 19,2 19,2 19,8 19,0 18,7 18,7 17,2 18,9 20,4 20,0 21,6 21,5 22,1
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler
2) Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn
3) Inkl. universitetscentralsjukhus och yrkeshögskolor
4) Finansministeriets prognos
* preliminär uppgift
l  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat suoluk_koul3.xls

Uppdaterad: 17.12.2014

 

Telekommunikationer

  Enhet 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fasta telefonabonnemang 1 000 1 740 2 670 I    2 849 I    2 140 1 928 1 750 1 655 1 430 1 250 1 080 890 750
Mobiltelefonabonnemang 1 000 23 258 3 729 5 385 5 679 6 069 6 901 7 700 8 390 8 940 9 320 9 310
Bredbandsabonnemang 1 000 . . . . 10 1 211 1 427 1 733 2 084 2 474 3 196 6 329 7 443 8 421
Fasta telefonabonnemang st./1 000 inv. 363 534 550 I       407 365 330 311 267 233 200 164 138
Mobiltelefonabonnemang st./1 000 inv. 5 52 720 1 025 1 076 1 145 1 296 1 439 1 561 1 655 1 717 1 708
Bredbandsabonnemang st./1 000 inv. . . . . 2 230 270 327 391 462 595 1 172 1 372 1 545
Samtal från lokalt telefonnät mn st. 1 710 2 897  1) 3 515 I    1 531 1 284 1 042 898 692 580 484 414 364
Samtal från mobiltelefoner mn st. . . . . 2 444 3 995 4 457 4 778 4 915 4 986 5 136 5 094 5 005 4 700
Textmeddelanden mn st. . . . . 992 2 728 3 088 3 182 3 567 3 800 4 003 4 242 4 326 3 882
1) Delvis uppskattningar
l  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källor:  KommunikationsverketStatistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat suoluk_liik5.xls

Uppdaterad: 17.12.2014

 

Hushållens 1) datatekniska utrustning

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% av hushållen
Bredbilds- eller platt-tv 2) 20 24 30 34 40 48 57 56 63 68 76
IPTV . . . . . . . . . . . . 3 4 6 9 12
Hemmabiosystem 10 13 18 20 22 21 . . . . . . 23 24
Digitalkamera 3) 14 25 38 51 58 64 67 68 71 66 67
Dator 59 63 66 71 76 79 82 84 87 88 90
  Bärbar dator 12 16 21 29 37 46 58 64 71 73 77
  Pekdator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 22
Skrivare eller skanner 46 48 51 53 57 57 57 58 58 61 60
Bredband 16 26 42 55 63 68 72 75 78 78 80
  Mobilt bredband . . . . . . . . . . . . 20 29 40 47 53
  Trådlöst nätverk (WLAN) . . . . . . . . . . . . 31 34 37 44 50
Internet-mobiltelefon (WAP/GPRS/3G) 22 28 38 43 48 51 52 55 . . . . . .
Smarttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . 33 46 60
GPS-telefon . . . . . . . . . . . . 23 32 43 55 64
GPS-navigator i bilen . . . . 2 4 9 14 23 27 30 32 31
1) Ålder på hushållets referensperson 15–74 år
2) Fr.o.m. år 2010 endast platt-tv
3) Fr.o.m. år 2012 inkl. digital videokamera

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_liik6.xls

Uppdaterad: 10.4.2014


Senast uppdaterad 17.12.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Finland i siffror > Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Produkter och tjänster

Finland i siffror

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter