Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2014

Hushållens förmögenhet ökade år 2013

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 252 miljarder euro och andra tillgångar till 413 miljarder euro i slutet av år 2013. De finansiella tillgångarna ökade med 15 miljarder euro under året och andra tillgångar med 11 miljarder euro. Utöver tillgångarna ökade också hushållens skulder som uppgick till 136 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet var således 529 miljarder euro i slutet av år 2013. I samband med finansräkenskaperna publiceras nu för första gången utöver uppgifter om finansiella tillgångar också uppgifter om andra tillgångar, t.ex. byggnader och mark.

Hushållens finansiella förmögenhet 2000–2013, miljarder euro

Hushållens finansiella förmögenhet 2000–2013, miljarder euro

Hushållen fick kapitalvinster

År 2013 var utvecklingen av aktiekurserna gynnsam och till följd av detta fick hushållen kapitalvinster av noterade aktier och fondandelar för 6 miljarder euro. Hushållens nettoplaceringar i noterade aktier var 0,3 miljarder och i fondandelar 1,2 miljarder. De noterade aktiernas och fondandelarnas andel av hushållens totala finansiella tillgångar steg till 19 procent i slutet av året.

Insättningarna är dock fortfarande hushållens viktigaste finansiella tillgång. Insättningarnas andel av hushållens totala finansiella tillgångar var 32 procent i slutet av året. När det gäller insättningar fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton år 2013.

Skuldsättningsgraden ökade måttligt

Hushållens låneskulder uppgick till 127 miljarder euro i slutet av år 2013. Låneskulderna ökade under år 2013 med totalt 3 miljarder euro och som en följd av detta steg hushållens skuldsättningsgrad med 0,9 procentenheter till 118,1 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.

Det reviderade nationalräkenskapssystemet har införts

I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010 (på engelska ESA 2010). Detta är det första offentliggörandet av finansräkenskaperna som följer det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010. En del av tidsserierna i finansräkenskaperna har ändrats i och med revideringen. Det nya systemet medför ändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar och i sektorindelningen. Dessutom har principerna för produktion av finansräkenskaperna förnyats till vissa detaljer. I och med övergången till det nya systemet börjar man i samband med finansräkenskaperna publicera årsuppgifter om finansiella tillgångar och även om andra tillgångar inom sektorerna.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (411,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tie_001_sv.html