Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.4.2019

Työllisyys kasvoi tuntuvasti vuonna 2018

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,7 prosenttia vuonna 2018. Miesten työllisyysaste oli 72,7 prosenttia ja naisten 70,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste kasvoi 2,0 ja naisten 2,1 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2018, aikasarjatiedot 2009–2018.

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1994–2018, 15–64-vuotiaat, %

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1994–2018, 15–64-vuotiaat, %

Vuonna 2018 Suomessa oli 15–74-vuotiaita työllisiä keskimäärin 2 540 000, mikä oli 67 000 enemmän kuin vuonna 2017. Työllisiä miehiä oli 35 000 ja naisia 32 000 enemmän kuin vuonna 2017. Palkansaajien määrä kasvoi 57 000 henkilöllä ja yrittäjien määrä 9 000 henkilöllä. Työllisyysaste kasvoi kaikissa ikäryhmissä ja työllisten määrä kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla.

Työttömiä oli vuonna 2018 keskimäärin 202 000, mikä on 32 000 vähemmän kuin edellisvuonna. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2018 keskimäärin 7,4 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 8,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski 7,4 prosenttiin ja naisten 7,3 prosenttiin.

Piilotyöttömien määrä väheni 15 000 henkilöllä vuodesta 2017. Vuonna 2018 työikäisten 15–74-vuotiaiden joukossa oli 128 000 piilotyöttömäksi luokiteltua, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet.

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2004–2018, 15–74-vuotiaat

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2004–2018, 15–74-vuotiaat

Vuonna 2018 kokoaikatyötä tekeviä palkansaajia oli 44 000 enemmän ja osa-aikatyötä tekeviä palkansaajia 13 000 enemmän kuin vuonna 2017. Vähittäiskaupassa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuus oli suurin. Toimialan kaikista palkansaajista 42 prosenttia teki osa-aikatyötä.

Vuonna 2018 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 382 000 henkilöä eli 34 prosenttia 15–74-vuotiaasta väestöstä. Määrä oli 24 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2017. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, 19 000 henkilöllä.

Linkit

 

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu.


Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (1,1 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tie_001_fi.html