Befolkning och samhälle

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Valet

Utvecklingen av folkmängden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsstruktur 31.12

Folkmängd, tusen 1900 1950 2000 2020 2021
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 534

 5 548

Män 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805
Ålder, %
 0–14 år 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4
15–64 år 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6
65–84 år 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2
85– år 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8
Medelålder, år
Män  26,3 28,6 37,7 42,1 42,3
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8
Språk 1), %
Finska 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Samiska 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04
Övriga 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3
Civilstånd, %
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2
Män 63,0 55,6 51,1 52,8 53,1
Kvinnor 58,9 50,8 43,2 45,1 45,4
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9
Män 34,0 41,2 39,2 35,7 35,3
Kvinnor 33,2 38,0 37,5 34,9 34,6
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9
Män 3,0 3,2 9,7 11,6 11,6
Kvinnor 7,9 11,2 19,3 19,9 20,0
Trossamfund, %
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 29,4 30,6

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2020–2021 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

 

Befolkningens ålderstruktur 31.12

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrup

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsförändringar

  2000  2010 2020 2021
Levande födda    56 742       60 980       46 463       49 594   
Döda    49 339       50 887       55 488       57 659   
Naturlig folkökning    7 403       10 093       -9 025       -8 065   
Inflyttning    16 895       25 636       32 898       36 364   
Utflyttning    14 311       11 905       15 084       13 459   
Nettoinvandring    2 584       13 731       17 814       22 905   
Ingångna äktenskap 1)    27 751       31 925       22 082       19 579   
Skilsmässor 1)    14 096       13 807       13 478       12 166   
Den totala folkmängden    9 813       23 849       8 501       14 448   
Folkmängden 5 181 115    5 375 276 5 533 793 5 548 241

1) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Levande födda och döda

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Förväntad livslängd

Ålder 2000 2010 2021
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
År
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,3 74,7
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,5 64,8
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,9 55,0
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,4 45,2
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 31,1 35,6
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,4 26,4
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,8 17,7
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,0

Dödsorsaker 2021

Dödsorsak Totalt % Män % Kvinnor %
Cirkulationsorganens sjukdomar 18 789 33 9 621 33 9 168 32
Tumörer 13 550 24 7 348 25 6 202 22
Demens, Alzheimers sjukdom 11 455 20 4 009 14 7 446 26
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 336 4 1 475 5 861 3
Andningsorganens sjukdomar 1 766 3 1 102 4 664 2
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 646 3 1 265 4 381 1
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 401 2 662 2 739 3
Covid-19-virusinfektion 952 2 539 2 413 1
Självmord 747 1 524 2 223 1
Övriga dödsorsaker 4 990 9 2 595 9 2 395 8
Totalt 57 632 100 29 140 100 28 492 100

Flyttningsrörelsen

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter härkomst och språk 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2018 2019 2020 2021 %
Inhemska språk totalt  5 126 173 5 112 648 5 100 946 5 090 199 91,7
finska 4 835 778 4 822 690 4 811 067 4 800 243 86,5
svenska 288 400 287 954 287 871 287 933 5,2
samiska 1 995 2 004 2 008 2 023 0,0
Främmande språk totalt  391 746 412 644 432 847 458 042 8,3
ryska 79 225 81 606 84 190 87 552 1,6
estniska 49 691 49 427 49 551 50 232 0,9
arabiska 29 462 31 920 34 282 36 466 0,7
engelska 20 713 22 052 23 433 25 638 0,5
somaliska 20 944 21 920 22 794 23 656 0,4
persiska 13 017 14 118 15 105 16 432 0,3
kurdiska 14 054 14 803 15 368 15 850 0,3
kinesiska 12 407 13 064 13 778 14 780 0,3
albanska 10 990 11 806 12 664 13 830 0,2
vietnamesiska 10 440 11 094 11 562 12 310 0,2
Totalt 5 517 919 5 525 292 5 533 793 5 548 241 100

Befolkning efter medborgarskap

Medborgare i: 2018 2019 2020 2021 Förändringen av folkmängden 2020–2021, %
Finland 5 260 347 5 257 663 5 254 876 5 251 777 -0,1
Utlandet total 257 572 267 629 278 917 296 464 6,3
Estland 51 456 50 860 50 866 51 805 1,8
Ryssland 28 747 28 528 28 866 30 049 4,1
Irak 13 078 13 943 14 708 15 075 2,5
Kina 9 230 9 825 10 458 11 405 9,1
Indien 5 730 6 751 7 237 8 245 13,9
Thailand 7 632 7 772 7 851 7 925 0,9
Sverige 7 996 7 983 8 041 7 921 -1,5
Afghanistan 6 198 6 666 7 059 7 686 8,9
Vietnam 5 941 6 350 6 630 7 237 9,2
Syrien 6 016 6 579 6 915 7 203 4,2
Ukraina 4 593 5 126 5 837 7 202 23,4
Övriga 110 955 117 246 124 449 134 711 8,2
Totalt 5 517 919 5 525 292 5 533 793 5 548 241 0,3

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

I Finland fast bosatta

Tidigare medborgare i: 2017 2018 2019 2020 2021
Ryssland 2 758 1 766 1 946 1 546 1 161
Irak 742 621 589 602 744
Somalia 957 856 583 541 436
Estland 705 541 658 516 370
Syrien 118 118 299 205 360
Sverige 212 210 248 196 282
Afghanistan 469 339 309 264 227
Thailand 261 249 281 304 209
Ukraine 281 202 255 220 171
Iran 309 244 205 156 155
Övriga 5 407 4 065 4 276 3 266 2 528
Totalt 12 219 9 211 9 649 7 816 6 643

Asylsökande och flyktingkvot

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Asylsökande 32 477 5 647 5 047 4 548 4 550 3 209 2 545
Asylbeslut 1)
Asyl beviljad 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073 2 066 2 132
Uppehållstillstånd beviljat 2) 767 3 159 1 256 888 888 566 380
Avslag 3) 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875 1 196 893
Familjeåterförening
Positiva beslut 986 1 179 2 080 1 752 1 531 1 360 1 214
Avslag 406 283 619 745 613 350 221
Flyktingkvot 1 050 750 750 750 750 850 1 050

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2015

Källa: Migrationsverket

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2022

Familjer 2021

Familjtyp Alla familjer Familjens medelstorlek Barnfamiljer med 0–17-åriga barn Barnfamiljer med 0–6-åriga barn
Totalt 1 465 978 2,72 553 613 253 076
Äkta par 1) med barn 381 559 3,95 309 961 140 264
Sambor 2) med barn 126 099 3,70 114 574 70 620
Mor och barn 151 158 2,56 109 333 38 817
Far och barn 34 462 2,34 19 745 3 375
Äkta par 1) utan barn 538 099 2,00 . .
Sambor utan barn, tvåkönade par 234 601 2,00 . .

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. makar av samma kön, av vilka den ena är fastställd mor

Källa: Statistikcentralen, familjer

Uppdaterad: 15.12.2022

Barnfamiljer

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år

Barnfamiljer Totalt 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2021 553 613 238 496 218 171 70 017 26 929
2021, % 100 43,1 39,4 12,6 4,9

Källa: Statistikcentralen, familjer

Uppdaterad: 15.12.2022

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Områdesindelningen enligt 1.1.2022

Befolkningen efter landskap

Landskap Folkmängd 31.12   Förändring av folkmängden, %
Områdesindelningen enligt 1.1.2022 2020 2021 2020–2021
Nyland 1 702 678 1 714 741 0,7
Egentliga Finland 481 403 483 477 0,4
Satakunta 215 416 214 281 -0,5
Egentliga Tavastland 170 577 170 213 -0,2
Birkaland 522 852 527 478 0,9
Päijänne-Tavastland 205 771 205 124 -0,3
Kymmenedalen 162 812 161 391 -0,9
Södra Karelen 126 921 126 107 -0,6
Södra Savolax 132 702 131 688 -0,8
Norra Savolax 248 265 248 363 0,0
Norra Karelen 163 537 163 281 -0,2
Mellersta Finland 272 617 272 683 0,0
Södra Österbotten 192 150 191 762 -0,2
Österbotten 175 816 176 041 0,1
Mellersta Österbotten 67 988 67 915 -0,1
Norra Österbotten 413 830 415 603 0,4
Kajanaland 71 664 71 255 -0,6
Lappland 176 665 176 494 -0,1
Åland 30 129 30 344 0,7
Hela landet 5 533 793 5 548 241 0,3

Folkmängden i de största kommunerna

Kommuner totalt 309. Områdesindelningen enligt 1.1.2022.

  Kommun Folkmängd Förändringen av folkmängden 
31.12.2021 2020–2021 %
1. Helsingfors 658 457 1 537 0,2
2. Esbo 297 132 4 336 1,5
3. Tammerfors 244 223 3 214 1,3
4. Vanda 239 206 1 975 0,8
5. Uleåborg 209 551 2 224 1,1
6. Åbo 195 137 746 0,4
7. Jyväskylä 144 473 1 053 0,7
8. Kuopio 121 543 1 333 1,1
9. Lahtis 120 027 43 0,0
10. Björneborg 83 482 -202 -0,2

Utvecklingen av vissa typer av brott

Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom

  2019 2020 2021
Brott och förseelser totalt 818 528 686 045 501 398
Strafflagsbrott 452 771 543 429 482 593
Stöld, snatteri 126 906 139 121 127 791
Bostadsinbrott eller fritidsbostadbrott 4 534 4 722 3 896
Affärsinbrott 2 965 3 064 2 446
Butiksstölder 47 720 52 453 52 319
Rån 1 809 1 996 1 893
Skadegörelse 30 519 33 443 31 806
Bedrägeri, förskingring 32 167 37 269 39 592
Betalningsmedelsbedrägerier 6 296 7 363 6 359
Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 72 86 83
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 329 383 374
Misshandel 33 849 33 285 34 123
Sexuellt utnyttjande av barn 1 709 1 770 2 089
Våldtäkt, grov våldtäkt 1 477 1 450 1 851
Trafikbrott 110 660 132 434 134 442
Rattfyllerifall sammanlagt 18 498 20 216 17 370
   Rattfyllerifall, under påverkan av alkohol 10 347 9 510 8 835
   Rattfyllerifall, under påverkan av andra berusningsmedel än alkohol 7 006 9 248 7 338
Kränkning av integritet och frid samt ärekränkning 10 308 31 784 12 369
Narkotikabrott 32 307 37 077 28 212
   Straffbart bruk av narkotika 21 074 23 785 19 295

Källa: Statistikcentralen, brott och tvångsmedel

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.12.2022

Riksdagsvalet 2019

Parti Antal röster % Förändring från 2015 Mandat
%-enh. 2019 2015
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 546 471 17,7 1,2 40 34
Sannfinländarna (Sannf) 538 805 17,5 -0,2 39 38
Samlingspartiet (Saml) 523 957 17,0 -1,2 38 37
Centern i Finland (C) 423 920 13,8 -7,3 31 49
Gröna förbundet (Gröna) 354 194 11,5 3,0 20 15
Vänsterförbundet (VF) 251 808 8,2 1,0 16 12
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 139 640 4,5 -0,3 9 9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 120 144 3,9 0,4 5 5
Blå framtid (Blå) 29 943 1,0 1,0 - -
Övriga partier 63 452 2,1 0,2 - -
Övriga 89 582 2,9 2,0 2 1
Totalt 3 081 916 100   200 200
Kvinnliga kandidater 1 453 377 47,2 4,6 94 83

Korrigering 28.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Valdeltagande bland finska medborgare som är bosatta i Finland 72,1 %, inkl. utlandsfinländare 68,7 %

Valdeltagande 1) i riksdagsvalen 1908–2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Europaparlamentsvalet 2019

Parti Antal röster % Förändring från 2014 Invalda
%-enheter
Samlingspartiet (Saml) 380 460 20,8 -1,8 3
Gröna förbundet (Gröna) 292 892 16,0 6,7 2
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 267 603 14,6 2,3 2
Sannfinländarna (Sannf) 253 176 13,8 1,0 2
Centern i Finland (C) 247 477 13,5 -6,1 2
Vänsterförbundet (VF) 126 063 6,9 -2,4 1
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 115 962 6,3 -0,4 1
Kristdemokraterna i Finland (KD) 89 204 4,9 -0,4 -
Övriga  57 208 3,1 1,2 -
Totalt 1 830 045 100 - 13
Kvinnliga kandidater 1 000 059 54,6 6,0  

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 42,7 %

Kommunalvalet 2021

Parti Antal röster  %
Samlingspartiet (Saml) 522 623 21,4
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 433 811 17,7
Centern i Finland (C) 363 364 14,9
Sannfinländarna (Sannf) 354 236 14,5
Gröna förbundet (Gröna) 259 104 10,6
Vänsterförbundet (VF) 194 385 7,9
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 121 494 5,0
Kristdemokraterna i Finland (KD) 88 259 3,6
Rörelse Nu (RN) 38 943 1,6
Övriga partier 19 611 0,8
Valmansföreningar 50 482 2,1
Totalt 2 446 312 100
Kvinnliga kandidater 1 103 100 45,1

Valdeltagandet 55,1 %

Presidentvalet 2018

Första omgången 28.1.2018
Kandidat Antal röster %
Sauli Niinistö 1 875 342 62,6
Pekka Haavisto 371 254 12,4
Laura Huhtasaari 207 337 6,9
Paavo Väyrynen 185 305 6,2
Matti Vanhanen 122 383 4,1
Tuula Haatainen 97 294 3,2
Merja Kyllönen 89 977 3,0
Nils Torvalds 44 776 1,5
Totalt 2 993 668 100

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 69,9 %, inkl. utlandsfinländare 66,8 %

I första röstningsomgången valdes Sauli Niinistö till republikens president

Välfärdsområdesvalet 2022

Parti Antal röster %
Samlingspartiet (Saml) 401 853 21,6
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 359 462 19,3
Centern i Finland (C) 356 851 19,2
Sannfinländarna (Sannf) 206 637 11,1
Vänsterförbundet (VF) 148 720 8,0
Gröna förbundet (Gröna) 137 221 7,4
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 91 409 4,9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 78 914 4,2
Rörelse Nu (RN) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Övriga partier 7 819 0,4
Valmansföreningar 12 684 0,7
Totalt 1 859 526 100
Kvinnliga kandidater 958 744 51,6

Valdeltagandet 47,5.

Korrigering 11.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Ämnesområde: Befolkning och samhälle

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 9.3.2023