Befolkning och samhälle

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Utvecklingen av folkmängden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2020 2021
Folkmängd, tusen          
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 534

 5 548

Män 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805
Ålder, %          
 0–14 år 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4
15–64 år 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6
65–84 år 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2
85– år 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8
Medelålder, år          
Män  26,3 28,6 37,7 42,1 42,3
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8
Språk 1), %          
Finska 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Samiska 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04
Övriga 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3
Civilstånd, %          
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2
Män 63,0 55,6 51,1 52,8 53,1
Kvinnor 58,9 50,8 43,2 45,1 45,4
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9
Män 34,0 41,2 39,2 35,7 35,3
Kvinnor 33,2 38,0 37,5 34,9 34,6
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9
Män 3,0 3,2 9,7 11,6 11,6
Kvinnor 7,9 11,2 19,3 19,9 20,0
Trossamfund, %          
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 29,4 30,6

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2020–2021 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

 

Befolkningens ålderstruktur 31.12

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrup

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsförändringar

  2000  2010 2020 2021
Levande födda    56 742       60 980       46 463       49 594   
Döda    49 339       50 887       55 488       57 659   
Naturlig folkökning    7 403       10 093       -9 025       -8 065   
Inflyttning    16 895       25 636       32 898       36 364   
Utflyttning    14 311       11 905       15 084       13 459   
Nettoinvandring    2 584       13 731       17 814       22 905   
Ingångna äktenskap 1)    27 751       31 925       22 082       19 579   
Skilsmässor 1)    14 096       13 807       13 478       12 166   
Den totala folkmängden    9 813       23 849       8 501       14 448   
Folkmängden 5 181 115    5 375 276 5 533 793 5 548 241

1) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Levande födda och döda

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Förväntad livslängd

Ålder 2000 2010 2020
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  År          
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 79,0 84,6
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,3 74,8
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,5 64,9
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,9 55,1
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,4 45,3
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 31,2 35,7
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,6 26,4
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,9 17,8
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,1

Dödsorsaker 2020

Dödsorsak Döda % Män % Kvinnor %
Cirkulationsorganens sjukdomar 18 496 33 9 541 34 8 955 33
Tumörer 13 411 24 7 154 26 6 257 23
Demens, Alzheimers sjukdom 10 673 19 3 495 12 7 178 26
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 213 4 1 457 5 756 3
Andningsorganens sjukdomar 1 749 3 1 130 4 619 2
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 716 3 1 318 5 398 1
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 359 2 621 2 738 3
Självmord 717 1 529 2 188 1
Covid-19-virusinfektion 558 1 282 1 276 1
Övriga dödsorsaker 4 606 8 2 444 9 2 162 8
Totalt 55 498 100 27 971 100 27 527 100

Flyttningsrörelsen

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter härkomst och språk 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2018 2019 2020 2021 %
Inhemska språk totalt  5 126 173 5 112 648 5 100 946 5 090 199 91,7
finska 4 835 778 4 822 690 4 811 067 4 800 243 86,5
svenska 288 400 287 954 287 871 287 933 5,2
samiska 1 995 2 004 2 008 2 023 0,0
Främmande språk totalt  391 746 412 644 432 847 458 042 8,3
ryska 79 225 81 606 84 190 87 552 1,6
estniska 49 691 49 427 49 551 50 232 0,9
arabiska 29 462 31 920 34 282 36 466 0,7
engelska 20 713 22 052 23 433 25 638 0,5
somaliska 20 944 21 920 22 794 23 656 0,4
persiska 13 017 14 118 15 105 16 432 0,3
kurdiska 14 054 14 803 15 368 15 850 0,3
kinesiska 12 407 13 064 13 778 14 780 0,3
albanska 10 990 11 806 12 664 13 830 0,2
vietnamesiska 10 440 11 094 11 562 12 310 0,2
Totalt 5 517 919 5 525 292 5 533 793 5 548 241 100

Befolkning efter medborgarskap

Medborgare i: 2018 2019 2020 2021 Förändringen av folkmängden 2020–2021, %
Finland 5 260 347 5 257 663 5 254 876 5 251 777 -0,1
Utlandet total 257 572 267 629 278 917 296 464 6,3
Estland 51 456 50 860 50 866 51 805 1,8
Ryssland 28 747 28 528 28 866 30 049 4,1
Irak 13 078 13 943 14 708 15 075 2,5
Kina 9 230 9 825 10 458 11 405 9,1
Indien 5 730 6 751 7 237 8 245 13,9
Thailand 7 632 7 772 7 851 7 925 0,9
Sverige 7 996 7 983 8 041 7 921 -1,5
Afghanistan 6 198 6 666 7 059 7 686 8,9
Vietnam 5 941 6 350 6 630 7 237 9,2
Syrien 6 016 6 579 6 915 7 203 4,2
Ukraina 4 593 5 126 5 837 7 202 23,4
Övriga 110 955 117 246 124 449 134 711 8,2
Totalt 5 517 919 5 525 292 5 533 793 5 548 241 0,3

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

I Finland fast bosatta

Tidigare medborgare i: 2017 2018 2019 2020 2021
Ryssland 2 758 1 766 1 946 1 546 1 161
Irak 742 621 589 602 744
Somalia 957 856 583 541 436
Estland 705 541 658 516 370
Syrien 118 118 299 205 360
Sverige 212 210 248 196 282
Afghanistan 469 339 309 264 227
Thailand 261 249 281 304 209
Ukraine 281 202 255 220 171
Iran 309 244 205 156 155
Övriga 5 407 4 065 4 276 3 266 2 528
Totalt 12 219 9 211 9 649 7 816 6 643

Asylsökande och flyktingkvot

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Asylsökande 32 477 5 647 5 047 4 548 4 550 3 209
Asylbeslut 1)            
Asyl beviljad 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073 2 066
Uppehållstillstånd beviljat 2) 767 3 159 1 256 888 888 566
Avslag 3) 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875 1 196
Familjeåterförening            
Positiva beslut 986 1 179 2 080 1 752 1 531 1 360
Avslag 406 283 619 745 613 350
Flyktingkvot 1 050 750 750 750 750 750

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2015

Källa: Migrationsverket

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 9.12.2021

Familjer 2020

Familjtyp Alla familjer Familjens medelstorlek Barnfamiljer med 0–17-åriga barn Barnfamiljer med 0–6-åriga barn
Totalt 1 467 653 2,7 556 052 258 921
Äkta par 1) med barn 387 981 4,0 314 483 145 628
Sambor 2) med barn 123 544 3,7 111 944 69 303
Mor och barn 152 417 2,6 110 017 40 519
Far och barn 34 275 2,3 19 608 3 471
Äkta par 1) utan barn 539 038 2,0 . .
Sambor utan barn, tvåkönade par 230 398 2,0 . .

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. makar av samma kön, av vilka den ena är fastställd mor

Källa: Statistikcentralen, familjer

Uppdaterad: 28.5.2021

Barnfamiljer och antal barn

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år

Barnfamiljer Totalt 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn
2000 612 627 268 369 230758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222596 76 860 28 353
2020 556 052 238 258 218750 71 378 27 666
% 100 42,8 39,3 12,8 5,0
Antal barn Totalt 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn
2000 1 116 687 268 369 461516 255 075 131 727
2010 1 064 470 254 551 445192 230 580 134 147
2020 1 020 884 238 258 437500 214 134 130 992
% 100 23,3 42,9 21,0 12,8

Källa: Statistikcentralen, familjer

Uppdaterad: 28.5.2021

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Områdesindelningen enligt 1.1.2022

Befolkningen efter landskap

Landskap Folkmängd 31.12   Förändring av folkmängden, %
Områdesindelningen enligt 1.1.2022 2020 2021 2020–2021
Nyland 1 702 678 1 714 741 0,7
Egentliga Finland 481 403 483 477 0,4
Satakunta 215 416 214 281 -0,5
Egentliga Tavastland 170 577 170 213 -0,2
Birkaland 522 852 527 478 0,9
Päijänne-Tavastland 205 771 205 124 -0,3
Kymmenedalen 162 812 161 391 -0,9
Södra Karelen 126 921 126 107 -0,6
Södra Savolax 132 702 131 688 -0,8
Norra Savolax 248 265 248 363 0,0
Norra Karelen 163 537 163 281 -0,2
Mellersta Finland 272 617 272 683 0,0
Södra Österbotten 192 150 191 762 -0,2
Österbotten 175 816 176 041 0,1
Mellersta Österbotten 67 988 67 915 -0,1
Norra Österbotten 413 830 415 603 0,4
Kajanaland 71 664 71 255 -0,6
Lappland 176 665 176 494 -0,1
Åland 30 129 30 344 0,7
Hela landet 5 533 793 5 548 241 0,3

Folkmängden i de största kommunerna

  Kommun 1) Folkmängd Förändringen av folkmängden 
    31.12.2021 2020–2021 %
1. Helsingfors 658 457 1 537 0,2
2. Esbo 297 132 4 336 1,5
3. Tammerfors 244 223 3 214 1,3
4. Vanda 239 206 1 975 0,8
5. Uleåborg 209 551 2 224 1,1
6. Åbo 195 137 746 0,4
7. Jyväskylä 144 473 1 053 0,7
8. Kuopio 121 543 1 333 1,1
9. Lahtis 120 027 43 0,0
10. Björneborg 83 482 -202 -0,2

1) Kommuner totalt 309. Områdesindelningen enligt 1.1.2022.

Utvecklingen av vissa typer av brott

Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom

  2010 2018 2019 2020*
Brott och förseelser totalt 935 609 873 415 818 528 680 184
Strafflagsbrott 505 357 443 525 452 771 537 713
Brott 1) 431 623 391 877 404 842 476 021
Stöld, snatteri 148 213 122 741 126 906 137 104
Bostadsinbrott 6 453 4 922 4 534 4 720
Affärsinbrott 4 091 2 927 2 965 3 038
Butiksstölder 53 439 45 620 47 720 51 625
Rån 1 508 1 701 1 809 2 009
Skadegörelse 49 160 30 448 30 519 32 753
Bedrägeri, förskingring 19 163 27 868 32 167 36 501
Betalningsmedelsbedrägerier 4 458 6 111 6 296 7 337
Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 110 85 72 91
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 308 355 329 398
Misshandel 33 082 33 639 33 849 32 706
Sexuellt utnyttjande av barn 1 102 1 373 1 709 1 746
Våldtäkt 818 1 393 1 477 1 438
Rattfylleri 21 130 19 006 18 498 20 339
Narkotikabrott 19 724 29 140 32 307 36 946
Alkoholbrott och -förseelser 4 053 1 670 1 815 1 400
Äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse 503 986 481 538 413 686 204 163

* prelimnär uppgift

1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Riksdagsvalet 2019

Parti Antal röster % Förändring från 2015 Mandat  
      %-enh. 2019 2015
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 546 471 17,7 1,2 40 34
Sannfinländarna (Sannf) 538 805 17,5 -0,2 39 38
Samlingspartiet (Saml) 523 957 17,0 -1,2 38 37
Centern i Finland (C) 423 920 13,8 -7,3 31 49
Gröna förbundet (Gröna) 354 194 11,5 3,0 20 15
Vänsterförbundet (VF) 251 808 8,2 1,0 16 12
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 139 640 4,5 -0,3 9 9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 120 144 3,9 0,4 5 5
Blå framtid (Blå) 29 943 1,0 1,0 - -
Övriga partier 63 452 2,1 0,2 - -
Övriga 89 582 2,9 2,0 2 1
Totalt 3 081 916 100   200 200
Kvinnliga kandidater 1 453 377 47,2 4,6 94 83

Korrigering 28.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Valdeltagande bland finska medborgare som är bosatta i Finland 72,1 %, inkl. utlandsfinländare 68,7 %

Valdeltagande 1) i riksdagsvalen 1908–2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Europaparlamentsvalet 2019

Parti Antal röster % Förändring från 2014 Invalda
      %-enheter  
Samlingspartiet (Saml) 380 460 20,8 -1,8 3
Gröna förbundet (Gröna) 292 892 16,0 6,7 2
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 267 603 14,6 2,3 2
Sannfinländarna (Sannf) 253 176 13,8 1,0 2
Centern i Finland (C) 247 477 13,5 -6,1 2
Vänsterförbundet (VF) 126 063 6,9 -2,4 1
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 115 962 6,3 -0,4 1
Kristdemokraterna i Finland (KD) 89 204 4,9 -0,4 -
Övriga  57 208 3,1 1,2 -
Totalt 1 830 045 100 - 13
Kvinnliga kandidater 1 000 059 54,6 6,0  

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 42,7 %

Kommunalvalet 2021

Parti Antal röster  %
Samlingspartiet (Saml) 522 623 21,4
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 433 811 17,7
Centern i Finland (C) 363 364 14,9
Sannfinländarna (Sannf) 354 236 14,5
Gröna förbundet (Gröna) 259 104 10,6
Vänsterförbundet (VF) 194 385 7,9
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 121 494 5,0
Kristdemokraterna i Finland (KD) 88 259 3,6
Rörelse Nu (RN) 38 943 1,6
Övriga partier 19 611 0,8
Valmansföreningar 50 482 2,1
Totalt 2 446 312 100
Kvinnliga kandidater 1 103 100 45,1

Valdeltagandet 55,1 %

Presidentvalet 2018

Första omgången 28.1.2018
Kandidat Antal röster %
Sauli Niinistö 1 875 342 62,6
Pekka Haavisto 371 254 12,4
Laura Huhtasaari 207 337 6,9
Paavo Väyrynen 185 305 6,2
Matti Vanhanen 122 383 4,1
Tuula Haatainen 97 294 3,2
Merja Kyllönen 89 977 3,0
Nils Torvalds 44 776 1,5
Totalt 2 993 668 100

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 69,9 %, inkl. utlandsfinländare 66,8 %

I första röstningsomgången valdes Sauli Niinistö till republikens president

Välfärdsområdesvalet 2022

Parti Antal röster %
Samlingspartiet (Saml) 401 853 21,6
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 359 462 19,3
Centern i Finland (C) 356 851 19,2
Sannfinländarna (Sannf) 206 637 11,1
Vänsterförbundet (VF) 148 720 8,0
Gröna förbundet (Gröna) 137 221 7,4
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 91 409 4,9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 78 914 4,2
Rörelse Nu (RN) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Övriga partier 7 819 0,4
Valmansföreningar 12 684 0,7
Totalt 1 859 526 100
Kvinnliga kandidater 958 744 51,6

Valdeltagandet 47,5.

Korrigering 11.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Ämnesområde: Befolkning och samhälle

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 8.6.2022