Miljö och naturresurser

Innehåll

Geografiska uppgifter

Areal, km2, 1.1.2021
Areal 338 462
Land 303 935
Sötvatten 34 527
Havsvatten 52 443
Totalt 390 905
Gränser, km
Sverige 614
Norge 736
Ryssland 1 340
Territorialvattengränsen 1 250
Totalt 3 940
Största längd, km
Hangö–Utsjoki 1 157
Största bredd, km
Närpes–Ilomants 542
Högsta punkt, m
Halditjåkko 1 324
Längsta flod, km
Kemi älv 500
Största sjöar, km2
Saimen 1 393
Päijänne 1 082
Enare träsk 1 082
Ule träsk 912
Pielinen 895
Största öar, km2
a) Havsområden
Fasta Åland 689
Kimitoön 545
b) Insjöar
Soisalo 1 540

Det finns ca 168 000 sjöar med en areal på minst 500 m2, av vilka ca 57 000 har en areal på mer än en hektar.

Antalet öar med en areal på mer än en ar är ca 187 000.

Källor:Lantmäteriverket
Finlands miljöcentral

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.1.2021

Naturskyddsområden och ödemarker 1.1.2021

  Antal Areal, ha Vatten, % Vatten, %
Naturskyddsområden 13 127 2 402 268 445 972 18,6
Nationalparker 40 1 003 531 180 265 18,0
Naturparker 19 154 152 2 843 1,8
Myrskyddsområden 166 476 091 12 010 2,5
Lundskyddsområden 46 1 058 11 1,0
Skyddsområden för gamla skogar 77 8 603 271 3,2
Statens övriga naturskyddsområden 460 366 425 35 935 9,8
Privata naturskyddsområden 12 255 356 302 181 588 51,0
Naturskyddsområden på Åland 64 36 106 33 049 91,5
Ödemarker 12 1 489 141 111 225 7,5

Ytterligare skyddar forsskyddslagen 53 enskilda forsar, flodandelar
eller avrinningsområden för byggande av kraftverk. Motsvarande lagar har stiftats för skyddande av Ounasjoki och Kyro älv.

Källor:Miljöministeriet
Forststyrelsen
ÅSUB

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2021

Nationalparker och naturparker 1.1.2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

© Forststyrelsen 2021
© Lantmäteriverket 1/MML/21

Källa: Forststyrelsen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.6.2021

Väderförhållanden

Månad Medeltemperatur (°C) Antal nederbördsdagar 1)
  Helsingfors Sodankylä Helsingfors Sodankylä
  1981–2010 2020 1981–2010 2020 1981–2010 2020 1981–2010 2020
Januari -3,9 3,0 -13,5 -9,4 12 11 9 17
Februari -4,7 1,4 -12,7 -8,9 8 10 8 9
Mars -1,3 2,4 -7,5 -5,6 8 10 8 9
April 3,9 5,1 -1,3 -1,8 7 7 6 4
Maj 10,2 9,6 5,3 5,0 7 8 9 3
Juni 14,6 17,9 11,6 15,4 8 7 10 6
Juli 17,8 16,7 14,5 15,0 8 14 11 13
Augusti 16,3 17,1 11,7 13,1 10 11 10 8
September 11,5 13,8 6,2 7,7 10 7 9 12
Oktober 6,6 9,3 0,1 2,6 10 14 9 18
November 1,6 5,6 -7,1 -1,1 12 12 10 10
December -2,0 1,9 -11,7 -5,2 11 15 8 11

1) Nederbörd ≥ 1,0 mm

Källa: Meteorologiska institutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.3.2021

Utsläpp i luften

  1990 2000 2010 2017 2018 2019
Växthusgasutsläpp, CO2-ekv., mn t 71,2 70,3 75,7 55,3 56,3 53,1
Koldioxid 1), mn t 52,5 52,8 59,2 40,0 41,1 38,1
Svavel (som SO2), tusen t 250 81 67 36 33 30
Kväveoxider (som NO2), tusen t 298 235 179 124 120 114

1) Utsläpp förorsakade av fossila bränslen och torvbränning

Källa: Statistikcentralen, Växthusgaser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.3.2021

Växthusgasutsläpp och -upptag

Växthusgasutsläpp och -upptag

1) Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).
2) Snabbestimat.

Källa: Statistikcentralen, Växthusgaser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 9.6.2021

Hantering av kommunalt avfall

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Avfallsstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 12.1.2021

 

Ämnesområde: Miljö och naturresurser

Senast uppdaterad 7.12.2021