Företag

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Företag enligt näringsgren 2021

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda 1), årsverken Omsättning
  Antal % Tusen Mn €
Totalt 379 653 100 1 399 487 298
Jordbruk, skogsbruk och fiske 79 322 20,9 40 2 844
Utvinning av mineral 900 0,2 6 2 418
Tillverkning 19 766 5,2 297 144 275
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 027 0,3 13 18 233
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 552 0,4 11 3 820
Byggverksamhet 43 330 11,4 153 43 059
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 39 172 10,3 216 128 246
Transport och magasinering 19 459 5,1 102 20 854
Hotell- och restaurang­verksamhet 12 704 3,3 44 5 661
Informations- och kommunikations­verksamhet 12 138 3,2 94 25 406
Finans- och försäkrings­verksamhet 10 717 2,8 42 33 132
Fastighets­verksamhet 33 320 8,8 19 13 245
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 39 665 10,4 106 17 899
Uthyrning, fastighetsservice, rese­tjänster och andra stödtjänster 15 195 4,0 124 12 741
Utbildning 4 098 1,1 7 803
Vård och omsorg; sociala tjänster 18 524 4,9 93 9 804
Kultur, nöje och fritid 8 657 2,3 13 3 054
Annan serviceverksamhet 20 014 5,3 19 1 802
Okänd 93 0,0 0 1

1) Löntagare och företagare

Företag enligt antal anställda 2021

Storleksklass av antal anställda Företag Anställda 1), årsverken  Omsättning
Personer Antal % Tusen % Mn € %
Totalt 379 653 100 1 399 100 487 298 100
0–4 343 590 90,5 197 14,1 62 621 12,9
5–9 16 881 4,4 109 7,8 26 736 5,5
10–19 9 638 2,5 129 9,2 34 181 7,0
20–49 5 994 1,6 179 12,8 49 988 10,3
50–99 1 963 0,5 135 9,6 45 539 9,3
100–249 951 0,3 143 10,2 53 148 10,9
250–499 348 0,1 118 8,4 42 804 8,8
500–999 171 0,0 120 8,6 41 779 8,6
1 000– 117 0,0 268 19,1 130 503 26,8

1) Löntagare och företagare

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2021

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Industriföretagens arbetsställen 2021

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen  Anställda 1) Produktionens förädlingsvärde
Antal Årsverken  mn € %
Hela industrin 27 169 318 701 40 949 100
B Utvinning av mineral 1 025 6 083 1 051 2,6
C Tillverkning 22 494 290 013 33 457 81,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 686 12 202 4 873 11,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 964 10 402 1 567 3,8

1) Löntagare och företagare

Volymindex för industriproduktionen
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

* preliminär uppgift

Volymindex för försäljning inom handeln
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Omsättning inom handeln

Näringsgren TOL 2008. Företagsuppgifter baserade på uppgifter om företagsenhet.

År Parti- och provisions-
handel 1)
Detaljhandel 1) Bilhandel 2) Totalt
  mn € % mn € % mn € % mn € %
2017 54 903 47,9 42 447 37,1 17 189 15,0 114 539 100
2018 63 019 53,0 37 955 31,9 17 907 15,1 118 881 100
2019 60 595 51,4 39 021 33,1 18 248 15,5 117 864 100
2020 60 636 51,2 39 803 33,6 18 050 15,2 118 489 100
2021 65 728 51,3 42 274 33,0 20 244 15,8 128 246 100

– Uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Exkl. motorfordon och motorcyklar
2) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.9.2022

De största import- och exportländerna 2021

Import efter ursprungsland mn € %
Tyskland 10 858 14,9
Ryssland 8 620 11,8
Sverige 8 425 11,6
Kina 6 600 9,0
Nederländerna 3 890 5,3
Polen 2 449 3,4
Estland 2 417 3,3
Förenta Staterna 2 342 3,2
Italien 2 019 2,8
Frankrike 1 815 2,5
Övriga länder 23 501 32,2
Totalt 72 936 100
Export efter destinationsland mn € %
Tyskland 9 154 13,3
Sverige 7 115 10,3
Förenta Staterna 4 658 6,8
Nederländerna 4 344 6,3
Ryssland 3 739 5,4
Kina 3 625 5,3
Italien 2 942 4,3
Storbritannien 2 560 3,7
Estland 2 405 3,5
Belgien 2 309 3,4
Övriga länder 26 058 37,7
Totalt 68 908 100

 

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.9.2022

Import och export efter produktgrupp 2021

Produktgrupp CPA 2015

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 13 227 18,1
Produkter av el- och elektronikindustri 10 416 14,3
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 8 035 11,0
Transportmedel 7 953 10,9
Maskiner och apparater 6 557 9,0
Övriga 26 748 36,7
Totalt 72 936 100
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 13 037 18,9
Produkter från kemisk industri 12 674 18,4
Metaller och metallvaror 11 448 16,6
Maskiner och apparater 8 978 13,0
Produkter av el- och elektronikindustri 7 721 11,2
Övriga 15 050 21,9
Totalt 68 908 100

 

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.9.2022

Ämnesområde: Företag

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 27.1.2023