Företag

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Företag enligt näringsgren 2022

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda, årsverken Omsättning
Antal % Tusen Mn €
Totalt 571 742 100 1 498 555 953
Jordbruk, skogsbruk och fiske 128 011 22,4 44 3 285
Utvinning av mineral 1 143 0,2 6 2 933
Tillverkning 28 434 5,0 308 176 687
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 453 0,3 13 24 955
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 407 0,4 11 3 972
Byggverksamhet 56 140 9,8 162 45 872
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 55 051 9,6 226 139 835
Transport och magasinering 23 695 4,1 108 25 119
Hotell- och restaurang­verksamhet 16 069 2,8 54 7 603
Informations- och kommunikations­verksamhet 20 986 3,7 102 26 992
Finans- och försäkrings­verksamhet 15 836 2,8 43 32 860
Fastighets­verksamhet 42 862 7,5 20 13 455
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 68 216 11,9 116 19 726
Uthyrning, fastighetsservice, rese­tjänster och andra stödtjänster 24 409 4,3 144 15 452
Utbildning 9 630 1,7 7 924
Vård och omsorg; sociala tjänster 26 377 4,6 99 10 617
Kultur, nöje och fritid 18 934 3,3 15 3 603
Annan serviceverksamhet 32 047 5,6 21 2 064
Okänd 42 0,0 0 0

Företag enligt antal anställda 2022

Storleksklass av antal anställda Företag Anställda, årsverken  Omsättning
Personer Antal % Tusen % Mn € %
Totalt 571 742 100 1 498

100

555 953

100

0–4 533 811 93,4 219

14,6

68 271

12,3

5–9 17 728 3,1 115

7,7

30 092

5,4

10–19 10 021 1,8 134

9,0

35 904

6,5

20–49 6 380 1,1 191

12,8

55 893

10,1

50–99 2 106 0,4 146

9,8

53 748

9,7

100–249 1 027 0,2 156 10,4

58 783

10,6

250–499 369 0,1 126 8,4

46 679

8,4

500–999 176 0,0 124 8,3

47 950

8,6

1 000– 124 0,0 286 19,1

158 633

28,5

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2022

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format
 

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Industriföretagens arbetsställen 2022

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen  Anställda 1) Produktionens förädlingsvärde
Antal Årsverken  Mn € %
Hela industrin 37 527 332 222 46 695 100
B Utvinning av mineral 1 267 6 382 1 112 2,4
C Tillverkning 31 272 302 231 37 961 81,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 131 12 311 6 059 13,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 857 11 298 1 564 3,3

1) Löntagare och företagare

Volymindex för industriproduktionen
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.* preliminär uppgift
 

Volymindex för försäljning inom handeln
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Omsättning inom handeln

Näringsgren TOL 2008

År Parti- och provisions-
handel 1)
Detaljhandel 1) Bilhandel 2) Totalt
Mn € % Mn € % Mn € % Mn € %
2018 63 111 53,0 38 099 32,0 17 966 15,1 119 176 100
2019 60 821 51,4 39 137 33,1 18 293 15,5 118 252 100
2020 60 740 51,2 39 929 33,6 18 072 15,2 118 741 100
2021 65 800 51,2 42 446 33,0 20 269 15,8 128 515 100
2022 74 435 53,2 44 294 31,7 21 105 15,1 139 835 100

–    uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Exkl. motorfordon och motorcyklar
2) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Import, export och handelsbalans (xlsx)

Uppdaterad: 12.3.2024

De största import- och exportländerna 2023*

Import efter ursprungsland Mn € %
Tyskland 10 874 14,2
Sverige 8 702 11,4
Kina 6 917 9,0
Norge 5 934 7,8
Förenta staterna 4 154 5,4
Nederländerna 4 027 5,3
Polen 2 819 3,7
Estland 2 721 3,6
Italien 2 290 3,0
Frankrike 2 010 2,6
Övriga länder 26 062 34,0
Totalt 76 508 100
Export efter destinationsland Mn € %
Förenta staterna 8 469 11,1
Sverige 8 132 10,7
Tyskland 8 010 10,5
Nederländerna 6 263 8,2
Kina 3 557 4,7
Estland 2 801 3,7
Polen 2 622 3,4
Storbritannien 2 560 3,4
Frankrike 2 523 3,3
Belgien 2 497 3,3
Övriga länder 28 811 37,7
Totalt 76 245 100

* preliminär uppgift

Import och export efter produktgrupp 2023*

Produktgrupp CPA 2015

Import Mn € %
Produkter från kemisk industri 14 075 18,4
Produkter av el- och elektronikindustri 12 043 15,7
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 9 961 13,0
Transportmedel 8 696 11,4
Metaller och metallvaror 7 497 9,8
Övriga 24 235 31,7
Totalt 76 508 100
Export Mn € %
Produkter från kemisk industri 15 272 20,0
Metaller och metallvaror 12 974 17,0
Skogsindustriprodukter 11 913 15,6
Maskiner och apparater 11 246 14,8
Produkter av el- och elektronikindustri 9 835 12,9
Övriga 15 006 19,7
Totalt 76 245 100

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Import och export efter produktgrupp (xlsx)

Uppdaterad: 12.3.2024

Ämnesområde: Företag

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 12.3.2024