Företag

Företag 2017

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda Omsättning
     % 1 000  % mn €  %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 77 580 21,3 49 3,4 2 464 0,6
Tillverkning 20 246 5,6 293 20,2 132 628 32,3
Byggverksamhet 41 114 11,3 166 11,4 36 234 8,8
Handel, reparation av motorfordon
  och motorcyklar
41 911 11,5 235 16,1 117 620 28,6
Transport och magasinering 20 132 5,5 121 8,3 23 638 5,7
Hotell- och restaurangverksamhet 12 059 3,3 59 4,1 6 976 1,7
Informations- och kommunikationsverksamhet 10 553 2,9 85 5,8 20 991 5,1
Finans- och försäkringsverksamhet 7 996 2,2 42 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 29 327 8,0 20 1,4 10 221 2,5
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
  vetenskap och teknik
36 662 10,1 103 7,1 15 325 3,7
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
  och andra stödtjänster
14 230 3,9 133 9,2 12 297 3,0
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 387 5,0 76 5,2 7 391 1,8
Övriga näringsgrenar 34 317 9,4 71 4,9 25 362 6,2
Alla näringsgrenar 364 514 100 1 453 100 411 147 100
Antal anställda      
0–4 325 643 89,3 244 16,8 46 508 11,3
5–9 18 975 5,2 123 8,5 25 030 6,1
10–19 10 358 2,8 139 9,5 30 498 7,4
20–49 6 015 1,7 181 12,4 49 277 12,0
50–99 1 911 0,5 130 8,9 37 672 9,2
100–249 995 0,3 150 10,3 53 161 12,9
250–499 347 0,1 122 8,4 35 095 8,5
500–999 156 0,0 108 7,4 34 301 8,3
1 000– 114 0,0 256 17,6 99 606 24,2
Totalt 364 514 100 1 453 100 411 147 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.5.2019

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2018

Nya företag efter näringsgren 2017

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.9.2019

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 6.9.2019