Företag

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Företag enligt näringsgren 2020

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda 1), årsverken  Omsättning
  Antal % Tusen % Mn € %
Totalt 368 622 100 1 503 100 413 368 100
Jordbruk, skogsbruk och fiske 74 001 20,1 55 3,6 2 642 0,6
Utvinning av mineral 887 0,2 6 0,4 2 248 0,5
Tillverkning 19 885 5,4 302 20,1 128 765 31,2
Försörjning av el, gas, värme och kyla 981 0,3 13 0,9 13 242 3,2
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 527 0,4 9 0,6 3 060 0,7
Byggverksamhet 42 375 11,5 171 11,4 40 381 9,8
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 39 580 10,7 237 15,8 118 489 28,7
Transport och magasinering 19 719 5,3 110 7,3 19 097 4,6
Hotell- och restaurang­verksamhet 12 274 3,3 54 3,6 5 426 1,3
Informations- och kommunikations­verksamhet 11 790 3,2 94 6,3 23 451 5,7
Finans- och försäkrings­verksamhet 9 641 2,6 42 2,8 . . . .
Fastighets­verksamhet 32 020 8,7 23 1,6 12 463 3,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 38 795 10,5 113 7,5 17 019 4,1
Uthyrning, fastighetsservice, rese­tjänster och andra stödtjänster 14 812 4,0 141 9,4 12 654 3,1
Utbildning 4 019 1,1 9 0,6 843 0,2
Vård och omsorg; sociala tjänster 18 245 4,9 91 6,0 8 779 2,1
Kultur, nöje och fritid 8 465 2,3 15 1,0 3 128 0,8
Annan serviceverksamhet 19 520 5,3 18 1,2 1 680 0,4
Okänd 86 0,0 0 0,0 1 0,0

1) Löntagare och företagare

Företag enligt antal anställda 2020

Storleksklass av antal anställda Företag Anställda 1), årsverken  Omsättning
Personer Antal % Tusen % Mn € %
Totalt 368 622 100 1 503 100 413 368 100
0–4 328 904 89,2 241 16,0 48 635 11,8
5–9 18 951 5,1 123 8,2 22 513 5,4
10–19 10 715 2,9 143 9,5 30 866 7,5
20–49 6 337 1,7 189 12,6 44 925 10,9
50–99 2 089 0,6 142 9,5 38 458 9,3
100–249 986 0,3 147 9,8 43 429 10,5
250–499 354 0,1 120 8,0 36 654 8,9
500–999 168 0,0 119 7,9 34 135 8,3
1 000– 118 0,0 279 18,5 113 752 27,5

1) Löntagare och företagare

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2021

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Industriföretagens arbetsställen 2020

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen  Anställda 1), årsverken  Produktionens förädlingsvärde
  Antal Tusen mn € %
Hela industrin 27 232 326 35 029 100
B Utvinning av mineral 1 020 7 911 2,6
C Tillverkning 22 604 296 28 586 81,6
Livsmedelsframställning 1 902 31 2 330 6,7
Framställning av drycker 222 3 404 1,2
Textilvarutillverkning 645 3 194 0,6
Tillverkning av kläder 911 2 113 0,3
Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 167 1 73 0,2
Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 809 18 1 142 3,3
Pappers- och pappersvarutillverkning 312 17 2 377 6,8
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 862 5 328 0,9
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 29 3 325 0,9
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 407 12 2 486 7,1
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 42 5 1 279 3,7
Tillverkning av gummi- och plastvaror 594 12 967 2,8
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 897 12 1 029 2,9
Stål- och metallframställning 160 13 1 265 3,6
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 4 671 38 2 798 8,0
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 624 20 3 190 9,1
Tillverkning av elapparatur 535 15 1 461 4,2
Tillverkning av övriga maskiner 1 528 43 3 851 11,0
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 256 9 582 1,7
Tillverkning av andra transportmedel 418 7 381 1,1
Tillverkning av möbler 860 6 349 1,0
Annan tillverkning 1 292 4 248 0,7
Reparation och installation av maskiner och apparater 3 461 20 1 413 4,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 644 12 4 148 11,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 964 11 1 384 4,0

1) Löntagare och företagare

Volymindex för industriproduktionen
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Volymindex för försäljning inom handeln
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Omsättning inom handeln

Näringsgren TOL 2008. Företagsuppgifter baserade på uppgifter om företagsenhet

År Parti- och provisions-
handel 1)
Detaljhandel 1) Bilhandel 2) Totalt
  mn € % mn € % mn € % mn € %
2017 54 903 48 42 447 37 17 189 15 114 539 100
2018 63 045 53 37 955 32 17 907 15 118 906 100
2019 60 595 51 39 021 33 18 248 15 117 864 100
2020 60 636 51 39 803 34 18 050 15 118 489 100

1) Exkl. motorfordon och motorcyklar
2) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

 

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.9.2022

De största import- och exportländerna 2021

Import efter ursprungsland mn € %
Tyskland 10 858 14,9
Ryssland 8 620 11,8
Sverige 8 425 11,6
Kina 6 600 9,0
Nederländerna 3 890 5,3
Polen 2 449 3,4
Estland 2 417 3,3
Förenta Staterna 2 342 3,2
Italien 2 019 2,8
Frankrike 1 815 2,5
Övriga länder 23 501 32,2
Totalt 72 936 100
Export efter destinationsland mn € %
Tyskland 9 154 13,3
Sverige 7 115 10,3
Förenta Staterna 4 658 6,8
Nederländerna 4 344 6,3
Ryssland 3 739 5,4
Kina 3 625 5,3
Italien 2 942 4,3
Storbritannien 2 560 3,7
Estland 2 405 3,5
Belgien 2 309 3,4
Övriga länder 26 058 37,7
Totalt 68 908 100

 

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.9.2022

Import och export efter produktgrupp 2021

Produktgrupp CPA 2015

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 13 227 18,1
Produkter av el- och elektronikindustri 10 416 14,3
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 8 035 11,0
Transportmedel 7 953 10,9
Maskiner och apparater 6 557 9,0
Övriga 26 748 36,7
Totalt 72 936 100
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 13 037 18,9
Produkter från kemisk industri 12 674 18,4
Metaller och metallvaror 11 448 16,6
Maskiner och apparater 8 978 13,0
Produkter av el- och elektronikindustri 7 721 11,2
Övriga 15 050 21,9
Totalt 68 908 100

 

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.9.2022

Ämnesområde: Företag

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 2.9.2022