Företag

Innehåll

Företag 2019

Näringsgren TOL 2008 Företag  Anställda 1), årsverken   Omsättning 
  antal % tusen % mn € %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 77 923 21,1 53 3,5 2 799 0,7
Utvinning av mineral 897 0,2 6 0,4 2 060 0,5
Tillverkning 19 976 5,4 305 19,9 138 058 32,1
Försörjning av el, gas, värme och kyla 952 0,3 13 0,8 14 524 3,4
Vattenförsörjning; avloppsrening,
 avfallshantering och sanering
1 506 0,4 9 0,6 2 968 0,7
Byggverksamhet 41 403 11,2 171 11,2 39 731 9,2
Handel; reparation av motorfordon och
 motorcyklar
39 932 10,8 241 15,8 117 864 27,4
Transport och magasinering 19 790 5,3 120 7,8 23 622 5,5
Hotell- och restaurangverksamhet 12 258 3,3 64 4,2 7 338 1,7
Informations- och kommunikations-
 verksamhet
11 241 3,0 92 6,0 22 750 5,3
Finans- och försäkringsverksamhet 8 748 2,4 43 2,8 - -
Fastighetsverksamhet 31 274 8,5 22 1,4 12 765 3,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
 vetenskap och teknik
37 551 10,2 109 7,2 16 919 3,9
Uthyrning, fastighetsservice, rese-
 tjänster och andra stödtjänster
14 572 3,9 152 9,9 13 750 3,2
Utbildning 4 060 1,1 8 0,6 922 0,2
Vård och omsorg; sociala tjänster 18 208 4,9 88 5,8 8 489 2,0
Kultur, nöje och fritid 8 374 2,3 16 1,1 3 894 0,9
Annan serviceverksamhet 19 841 5,4 19 1,2 1 792 0,4
Okänd 1 434 0,4 0 0,0 2 0,0
Totalt 369 940 100 1 531 100 430 246 100
Storleksklass av antal anställda            
0–4 330 555 89,4 232 15,2 50 965 11,8
5–9 18 466 5,0 120 7,8 22 154 5,1
10–19 10 679 2,9 143 9,4 30 604 7,1
20–49 6 395 1,7 191 12,5 48 464 11,3
50–99 2 160 0,6 148 9,6 39 595 9,2
100–249 1 025 0,3 153 10,0 44 067 10,2
250–499 372 0,1 128 8,4 37 819 8,8
500–999 161 0,0 113 7,4 33 418 7,8
1 000– 127 0,0 302 19,7 123 161 28,6
Totalt 369 940 100 1 531 100 430 246 100

1) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2021

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 1) 2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2021

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 6.8.2021