Rättsväsende

Utvecklingen av vissa typer av brott 1)​

  2010 2016 2017 2018
Brott och förseelser totalt 935 609 823 449 861 921 873 415
Strafflagsbrott 505 357 466 858 438 373 443 525
Brott 2) 431 623 411 725 390 719 391 877
Stöld, snatteri 148 213 131 432 125 431 122 741
Bostadsinbrott 6 453 5 300 4 770 4 922
Affärsinbrott 4 091 3 329 3 034 2 927
Butiksstölder 53 439 46 806 44 907 45 620
Rån 1 508 1 673 1 640 1 701
Skadegörelse 49 160 35 170 33 466 30 448
Bedrägeri, förskingring 19 163 27 989 26 529 27 868
Betalningsmedelsbedrägerier 4 458 15 124 6 678 6 111
Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 110 78 73 85
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande
omständigheter
308 311 348 355
Misshandel 33 082 33 769 33 535 33 639
Sexuellt utnyttjande av barn 1 102 1 242 1 168 1 373
Våldtäkt 818 1 160 1 245 1 393
Rattfylleri 21 130 17 308 17 685 19 006
Narkotikabrott 19 724 25 082 27 777 29 140
Alkoholbrott och -förseelser 4 053 2 876 1 811 1 670
Äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse 503 986 411 724 471 202 481 538

1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2019

Anhängiggjorda konkurser

Anhängiggjorda konkurser

Källa: Statistikcentralen, Konkurser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.1.2019

 

Ämnesområde: Rättsväsende

Senast uppdaterad 23.4.2019