Arbetsmarknaden

Innehåll

Befolkning i åldern 15–74 år efter verksamhet

  2000 2010 2019 2020
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen 3 901 4 043 4 128 4 133
Arbetskraft 2 589 2 672 2 750 2 741
 Sysselsatta 2 335 2 447 2 566 2 528
 Arbetslösa 253 224 184 213
Utanför arbetskraften 1 312 1 372 1 378 1 392
Relativt arbetskraftstal, % 66,4 66,1 66,6 66,3
Relativt arbetslöshetstal, % 9,8 8,4 6,7 7,8
Män 9,1 9,1 7,2 8,0
Kvinnor 10,6 7,6 6,2 7,5
Sysselsatta efter anställningsförhållande, tusen
Heltidsarbete 2 047 2 087 2 125 2 113
Deltidsarbete 286 358 439 414
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor, tusen
Privat 1 692 1 774 1 892 1 871
Kommun 486 510 531 495
Staten 151 153 138 157
Sysselsatta efter yrkesställning, tusen
Löntagare 2 016 2 120 2 220 2 189
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 319 328 345 340
Utförda arbetstimmar per löntagare, timmar/år
Totalt 1 638 1 584 1 582 1 581
Privat sektor 1 673 1 614 1 606 1 592
Offentlig sektor 1 563 1 520 1 52 1 554

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2021

Relativt sysselsättningstal, %

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 9.6.2021

Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren

Näringsgren TOL 2008 2000 2010 2019 2020
  Tusen personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral 146 115 105 99
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 473 388 353 359
Byggverksamhet 147 172 193 188
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 277 298 287 270
Transport och magasinering 152 156 143 134
Hotell- och restaurangverksamhet 77 83 97 78
Informations- och kommunikationsverksamhet 89 95 123 130
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 70 71 77 81
Företagstjänster 184 250 300 312
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 115 117 113 121
Utbildning 165 174 187 189
Vård och omsorg; sociala tjänster 326 379 422 411
Annan serviceverksamhet 109 139 157 149
Näringsgrenen okänd 6 12 7 7
Totalt 2 335 2 447 2 566 2 528

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2021

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande

  Löntagare totalt Löntagare totalt Fortlöpande heltidsarbete Fortlöpande deltidsarbete Visstidsarbete
      Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  Tusen personer % av löntagare
2010 2 120 100 40,1 34,4 2,7 7,1 6,1 9,5
2011 2 144 100 39,7 34,3 3,1 7,2 6,3 9,4
2012 2 146 100 39,5 34,5 3,1 7,3 6,2 9,4
2013 2 126 100 39,8 34,5 2,9 7,3 6,1 9,4
2014 2 104 100 39,3 34,7 3,2 7,2 6,1 9,5
2015 2 091 100 39,1 35,1 3,4 7,1 6,1 9,3
2016 2 106 100 39,4 34,0 3,3 7,6 6,5 9,4
2017 2 148 100 39,8 33,3 3,2 7,6 6,6 9,5
2018 2 204 100 39,7 33,2 3,3 7,4 6,7 9,8
2019 2 221 100 40,0 33,2 3,2 7,9 6,4 9,3
2020 2 189 100 40,2 34,4 3,4 7,1 6,1 8,8

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2021

Arbetslösa, 15–74-åringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Relativt arbetslöshetstal

  Totalt Män Kvinnor Totalt
  15–74-åringar 15–24-åringar
  % % % %
2010 8,4 9,1 7,6 21,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1
2012 7,7 8,3 7,1 19,0
2013 8,2 8,8 7,5 19,9
2014 8,7 9,3 8,0 20,5
2015 9,4 9,9 8,8 22,4
2016 8,8 9,0 8,6 20,1
2017 8,6 8,9 8,4 20,1
2018 7,4 7,4 7,3 17,0
2019 6,7 7,2 6,2 17,2
2020 7,8 8,0 7,5 21,4

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2021

Pendling

  Arbetar utanför boendekommunen Arbetar i boendekommunen
  Totalt % Totalt %
1990 506 191 21,9 1 802 325 78,1
2000 605 670 27,5 1 598 755 72,5
2010 751 997 32,3 1 573 682 67,7
2011 771 275 32,8 1 583 147 67,2
2012 770 026 32,9 1 569 878 67,1
2013 760 693 33,0 1 541 058 67,0
2014 756 378 33,3 1 517 698 66,7
2015 758 472 33,6 1 497 987 66,4
2016 775 470 34,1 1 500 209 65,9
2017 805 485 34,6 1 522 245 65,4
2018 825 517 34,8 1 548 151 65,2

Områdesindelningen enligt 1.1.2020

Källa: Statistikcentralen,Sysselsättning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2021

 

Ämnesområde: Arbetsmarknaden

Senast uppdaterad 3.11.2021