Arbetsmarknaden

Befolkning i åldern 15–74 år efter verksamhet

  2000 2010 2017 2018
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen 3 901 4 043 4 114 4 124
Arbetskraft 2 589 2 672 2 707 2 742
 Sysselsatta 2 335 2 447 2 473 2 540
 Arbetslösa 253 224 234 202
Ej i arbetskraften 1 312 1 372 1 407 1 382
Relativt arbetskraftstal, % 66,4 66,1 65,8 66,5
Relativt arbetslöshetstal, % 9,8 8,4 8,6 7,4
Sysselsatta 1), tusen 2 335 2 447 2 473 2 540
Anställningsförhållande, tusen  
Deltidsarbete  286 358 408 424
Heltidsarbete 2 047 2 087 2 063 2 115
Arbetsgivarsektor, tusen  
Privat 1 692 1 774 1 794 1 862
Kommun 486 510 533 532
Staten 151 153 141 140
Yrkesställning, tusen  
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 319 328 326 335
Löntagare 2 016 2 120 2 147 2 204
Utförd årsarbetstid per löntagare, timmar/år  
Totalt 1 638 1 584 1 601 1 592
Privat sektor 1 673 1 614 1 625 1 616
Offentlig sektor 1 563 1 520 1 547 1 536

1) Inkl. okänd

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2019

Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2019

Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren

  2000 2010 2017 2018
  Tusen personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral  146 115 99 101
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d.  473 388 355 361
Byggverksamhet  147 172 187 198
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  277 298 282 292
Transport och magasinering  152 156 139 143
Hotell- och restaurangverksamhet  77 83 85 86
Informations- och kommunikationsverksamhet  89 95 106 114
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet  70 71 81 77
Företagstjänster 184 250 283 291
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  115 117 115 116
Utbildning  165 174 181 184
Vård och omsorg; sociala tjänster  326 379 404 417
Kultur, nöje och fritid; annan serviceverksamhet  109 139 152 153
Näringsgrenen okänd 6 12 5 7
Totalt 2 335 2 447 2 473 2 540

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2019

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande

  Löntagare
totalt
Fortlöpande
heltidsarbete
Fortlöpande
deltidsarbete
Visstidsarbete
    Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  Tusen personer
2010 2 120 851 730 58 151 129 201
2011 2 143 851 734 67 155 135 202
2012 2 146 847 741 66 156 134 202
2013 2 127 846 734 61 155 129 201
2014 2 105 827 730 67 151 129 200
2015 2 090 817 733 71 149 127 194
2016 2 105 830 715 69 159 136 197
2017 2 147 855 716 68 164 141 204
2018 2 204 875 732 72 162 147 216

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2019

Arbetslösa, 15–74-åringar

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2019

Relativt arbetslöshetstal

  Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar Långtidsarbetslösa 1)
  15–74-åringar    
  % % % % % av arbetslösa
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9
2016 8,8 9,0 8,6 20,1 26,3
2017 8,6 8,9 8,4 20,1 24,7
2018 7,4 7,4 7,3 17,0 22,3

1) Arbetslös utan avbrott i 12 månader eller längre

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2019

Pendling

  Arbetar utanför boendekommunen Arbetar i boendekommunen
  Totalt % Totalt %
1990 510 138 21,9 1 822 144 78,1
2000 611 275 27,4 1 617 282 72,6
2010 752 242 32,3 1 573 437 67,7
2011 771 537 32,8 1 582 885 67,2
2012 770 300 32,9 1 569 604 67,1
2013 760 939 33,1 1 540 812 66,9
2014 756 617 33,3 1 517 459 66,7
2015 758 717 33,6 1 497 742 66,4
2016 775 724 34,1 1 499 955 65,9
2017 805 713 34,6 1 522 017 65,4

Källa: Statistikcentralen,Sysselsättning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.10.2019

 

Ämnesområde: Arbetsmarknaden

Senast uppdaterad 9.10.2019