Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nedlagda statistikgrenar

Statistikcentralen publicerar årligen över 600 offentliggöranden av statistik och materialet sparas permanent på statistikgrenarnas webbsidor. De publicerade uppgifterna finns kvar i webbtjänsten även om produktionen av statistiken upphör. Olika statistikgrenar sammanslås också med varandra eller produktionen av dem överförs till andra organisationer. På statistikens webbsidor anges då var uppgifterna produceras i fortsättningen och var de är tillgängliga.


Statistikens namnNedläggningsår
Bokslutsstatistik över byggverksamhet2013
Bokslutsstatistik över företagstjänster2013
Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet2013
Bokslutsstatistik över informationstjänster2013
Bokslutsstatistik över samfärdseln 2013
Bostadshushåll och bostadsförhållanden2009
Bostäder2009
Brottslighet som kommit till polisens kännedom2015
Bygglov2010
Byggnadsbeståndet2009
Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2014
Det regionala kreditbeståndet 2009
Energianskaffning, -förbrukning och -priser2011
Energiförbrukning 2010
Finansieringsleasing2015
Finansverksamhet2013
Folkräkningar2011
Fritidshus2009
Fångar 2010
För- och grundskoleundervisning 2020
Företags- och inkomststatistik över gårdsbruk2007
Företagssaneringar2021
Försäkringsverksamhet2021
Förvaltningsdomstolars avgöranden 2015
Gränsintervjuundersökning2014
Gymnasieutbildning 2020
HEX-aktieindex 2006
Handel med högteknologi2009
Handelns bokslutsstatistik2013
Handelns lagerstatistik2011
Harmoniserat konsumentprisindex2007
Hovrätternas avgöranden2015
Hushållens regionkonton 2009
Högsta domstolens avgöranden 2015
Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 2015
Index för ordinarie förtjänst2009
Indikatorer för regionalekonomi2009
Industrins bokslutsstatistik 2013
Industrins miljöskyddsutgifter2016
Industrins och handelns lagerstatistik2021
Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk2007
Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten 2015
Kapitalstocken2012
Kommunekonomi2021
Kommunekonomi kvartalsvis2021
Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser2013
Kommunernas och samkommunernas budgeter 2011
Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis2015
Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet2015
Konkurser2021
Konsumentbarometern landskapsvis2010
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner2015
Kostnadsindex för busstrafik 2015
Kostnadsindex för lastbilstrafik 2015
Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar2015
Kostnadsindex för spårbunden trafik 2007
Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2015
Kreditbeståndet2016
Kreditinstitutens bokslut 2021
Kreditkort2013
Kvartalssnabbestimat över totalproduktionen2006
Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi 2013
Levnadskostnadsindex2007
Lärare och andra anställda2007
Löner för skogsarbetare2010
Masskuldebrev2007
Miljöattityder2008
Nettoprisindex2009
Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet2006
Offentlig rättshjälp2015
Offentliga sektorns finansräkenskaper2021
Områdes- och näringsgrensstatistik över byggande2013
Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin 2013
Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster2013
Omsättningsestimat för storföretag2020
Patentering2015
Personalfonder2009
Personresurser inom vetenskap och teknologi2015
Placeringsfonder 2009
Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut2009
Post- och smågodsbefordran2009
Prisindex för ägarboende2018
Redovisning av detaljhandeln2016
Redovisning av handeln efter region2015
Redovisning av partihandeln2016
Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning2009
Skattepliktiga inkomster2019
Skogsräkenskaper 2015
Specialdomstolar2010
Statens inkomster och utgifter efter område2013
Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet2015
Statistik över personalutbildning2008
Statistik över regional ekonomi inom lantbruket2015
Statistik över statens produktivitet2014
Statsgarantier 2017
Sysselsättning bland studerande 2021
Telekommunikation2009
Tingsrätternas avgöranden i brottmål2015
Tingsrätternas avgöranden i civilmål2015
Tobaksstatistik2011
Totalstatistik över inkomstfördelning2018
Transitstatistik2005
Turismräkenskaper2020
Tvångsmedel2015
Undersökning om levnadsförhållanden2006
Undersökning om tidsanvändning vid universitet och yrkeshögskolor2008
Universitetsutbildning2020
Utrikeshandel med tjänster2016
Volymindex för byggverksamhet 2005
Volymindex för nybyggnad2010
Värdepappersföretag2021
Yrkeshögskoleutbildning2020
Yrkesutbildning2020
Åklagarens avgöranden2015
Årsstatistik över företag i företagsregistret2013
Återkommande enkät om bilhandeln2016

Antal nedlagda statistikgrenar: 116